Eva Selin Lindgren

Chalmersmedaljen 2001
Eva Selin Lindgen har varit pionjär och föregångare inom det tvärvetenskapliga miljöområdet och har genom denna gärning starkt bidragit till att ge miljöverksamheten vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet internationell renommé och ryktbarhet inom forskning och utbildning för ett uthålligt samhälle.

Eva Selin Lindgren är född 1936. Hon disputerade i kärnfysik och var universitetslektor vid den för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet gemensamma fysikinstitutionen från 1964-1994 och professor i Miljöfysik från 1994. Hon har gjort sig känd som en engagerad och entusiastisk lärare med stort intresse både för ämnet och sina studenter.

Tidigt breddade hon sitt forskningsområde och intresserade sig för analysmetoder för grundämnenas kretslopp i människokroppen och miljön. Eva insåg också tidigt att hon måste samarbeta med forskare från andra discipliner för att komma vidare i sin forskning.

Det var därför naturligt att Eva tog ett helt nytt initiativ och föreslog tvärvetenskapliga studier av vår yttre och inre miljö. För att få fart på denna tanke föreslog hon redan 1989 att det skulle bildas en tvärvetenskaplig sektion vid Chalmers, den så kallade miljösektionen, som inrättades 1990. För att denna konstruktion skulle fungera måste forskarna tillhöra två sektioner, det vill säga både den sektion där den egna disciplinen finns och miljösektionen. Miljösektionen blev därigenom inte en vanlig sektion med lokaler och fasta tjänster. I stället kallas den en immateriell sektion. Detta blev ett helt nytt begrepp och ett nytt sätt att organisera gränsöverskridande forskning och undervisning.

Eva drev inom denna organisation fram nya miljökurser som alla studenter kunde delta i. Forskarutbildningen kom igång tidigt, kanske som den första forskarskolan överhuvudtaget och definitivt som den första inom miljövetenskap.

Miljöforskningen har vuxit ytterligare genom Chalmers miljöinitiativ och skolan ingår nu även i ett globalt nätverk av mycket förnämlig klass.

Även när det gällde det internationella samarbetet var Eva tidigt ute genom att bland annat samordna mätningar i Europa för att kartlägga spridning av luftföroreningar och analys av deras innehåll. Doktorander kom också från avlägsna länder och hon etablerade med SIDA ett samarbete med doktorander från till exempel Thailand och Afrika som fortfarande pågår. Hon är mycket mån om att stödja och ta hand om dessa studenter.

Eva Selin Lindgren har också haft flera uppdrag som expert och sakkunnig i departement, styrelser, forskningsråd och kommittéer.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.