Erikka Adler

Chalmersmedaljen 2008
Erikka Adler är sedan drygt 30 år vd för Adlerbertska Forskningsstiftelsen. Hon har under de senaste åren framgångsrikt arbetat för att Forskningsstiftelsen helhjärtat ska satsa på forskning inom hållbar utveckling. Betydande summor har delats ut till forskning inom detta område vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Genom engagemang, personliga ställningstaganden och genom att sätta sig in i verksamheten vid Chalmers och Göteborgs universitets har Erikka Adler bildat sig en uppfattning om vikten av en långsiktigt hållbar utveckling. Denna insikt har hon sedan enträget arbetat in i Forskningsstiftelsen, trots att hon tidvis mött motstånd.

Erikka Adler har också byggt upp ett väl fungerande kontaktnät genom att på plats ta del av forskningen vid Chalmers och och Göteborgs universitet och förankrat sina synpunkter där. Genom att vara klar, konstruktiv, fantasifull, framsynt och engagerad har hon bidragit till att Göteborg är ett centrum för miljöforskning i Sverige och Norden.

År 2007 skapade hon Adlerbertskas gästprofessur som alternerar mellan Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Göteborgs universitet. Chalmers fick äran att inneha den första gästprofessuren, som gick till den internationellt mycket erkända specialisten på hållbara transportsystem, professor Geetam Tiwari, Indian Institute of Technology.

De Adlerbertska stiftelserna instiftades av Axel Adler, och har i över 45 år stöttat studerande och forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet med ekonomiska bidrag. De sex stifelserna stiftades i olika omgångar mellan åren 1945 och 1959 och har givit ekonomiska bidrag sedan dess. Adlerbertska Forskningsstiftelsen stiftades 1959.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 maj 2015.