Erik Kollberg

Chalmersmedaljen 2003
Professor Erik Kollberg tog civilingenjörsexamen 1961 i elektroteknik och disputerade vid Chalmers 1970 med avhandlingen "Rutile Traveling-Wave Maser Systems". I början av sin forskningskarriär var han starkt engagerad i radioastronomiska tillämpningar inom sitt vetenskapsområde. Sedan 1979 har han varit professor vid Chalmers och där spelat en stor roll i uppbyggnaden av institutionen för mikroelektronik med goda kontakter till Stiftelsen för strategisk forskning. Erik Kollberg har också varit mycket aktiv vid bildandet av Chalmers mikroteknologicentrum, MC2.

Han har även varit dekanus vid Sektionen för elektroteknik (1987-1990) samt prefekt vid sin institution och hans ledarskap har gett stort utrymme för yngre kollegor att utvecklas.

Erik Kollberg har ett omfattande internationellt nätverk som är uppbyggt genom flitig publicering och genom ett omfattande deltagande i internationella vetenskapliga konferenser. Han har ofta varit publicerad i tidsskrifter och deltagit vid konferenser och symposier och har varit inbjuden talare vid ett flertal konferenser. Erik Kollberg är Fellow i IEEE sedan 1990 och har flera vetenskapliga utmärkelser.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.