Christina Ullenius


Chalmersmedaljen 2002

Professor Christina Ullenius har en lång gärning som lärare, ledare och forskare vid Chalmers tekniska högskola. Utöver befattningar som lärare och forskare inom organisk kemi samt prorektor vid Chalmers har Christina Ullenius sedan 1995 varit rektor vid Karlstad universitet. Hon har även haft en stor mängd uppdrag som ordförande och ledamot i styrelser för råd, stiftelser och samverkansorgan samt regionala utvecklingsorgan.

Christina Ullenius tog civilingenjörsexamen i kemiteknik på KTH 1967 och disputerade på Chalmers i organisk kemi 1973. Forskningsfältet inriktades främst på metallorganiska föreningar, framförallt koppar- och kromorganiska föreningar samt deras roll som agenter i stereoselektiva organisk-kemiska reaktioner. Under sin forskarkarriär var Christina handledare för bl a fem doktorander och ägnade mycket energi åt undervisningen i grundutbildningen. Detta ledde så småningom till att hon under 1989-1994 var prorektor vid Chalmers med ansvar för grundutbildningsfrågor samt att hon utsågs till ledamot av grundutbildningsrådet 1990-1995.

Christina Ullenius ledarskap utmärks av initiativkraft samt höga ambitioner när det gäller att själv gå i spetsen och driva förändringsarbete. 1995 tillträdde hon som rektor vid Karlstad universitet och med detta följde en mängd uppdrag som är relaterade till regional utveckling i Värmland. Hon har även fått uppdrag som är kopplade till hennes bakgrund som forskare och lärare vid Chalmers; viktigast bland dessa är bl a ordförandeskapet i Teknikvetenskapliga rådet samt som ledamot i Siftelsen för strategisk forskning. Christinas verksamhet har på ett utmärkt sätt gagnat bilden av Chalmers i omvärlden och har haft stor betydelse för högskolans utveckling.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.