Chalmersska Ingenjörsföreningen

Chalmersmedalj 1984
Chalmersska Ingenjörsföreningen bildades i mars 1907 som "en kamratlig sammanslutning mellan från Chalmers utexaminerade ingenjörer av alla åldrar". Bland de ursprungliga ändamålen kan noteras "att främja och till diskussion framlägga gemensamma intressen och angelägenheter samt att med upplysning biträda såväl platssökande föreningsmedlemmar som praktiksökande elever vid Chalmers".

Föreningen har varit utomordentligt livskraftig och initiativrik. Den har skapat moderförening i Götebrog, åtta svenska lokalavdelningar och en lokalavdelning i USA med Canada. Den har instiftat Gustaf Dalén-medaljen till hedrande av förtjänstfull teknisk verksamhet, den har på olika sätt stött lovande chalmersforskare, den har grundat Club Avancez som en mötesplats för äldre och yngre chalmerister. Med gåvor har den bidragit till högskolans förskönande. Den utger i år den 77:e årgången av sin Katalog över nu levande civilingenjörer, arkitekter, teknologie licentiater och doktorer med examen från Chalmers. Den har med erfarenhet, råd och ekonomisk hjälp stött Chalmers Studentkår.

Med generositet och värme har Chalmersska Ingenjörsföreningen lämnat oskattbara bidrag till högskolans nära gemenskap med sina forna och nuvarande elever, till dess anseende och självständighet och till dess konstnärliga utsmyckning.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.