Chalmers studentkår

Chalmersmedaljen 1989
En teknisk högskolas utbildningsarbete bygger i sina grunder på lärarnas insikter om den ingenjörsvetenskapliga utvecklingen och om förändringar i ingenjörsyrkets innehåll och gränser. Lika viktigt för högskolan är emellertid att kunna utnyttja dels elevernas unika kunskap om utbildningsprocessens verkliga styrke- och svaghetsfaktorer, dels alla övriga från elever härrörande bedömningar som har anknytning till kunskapsarbetet eller trivseln vid högskolan.

Chalmers studentkårs styrelse och kårens övriga ledningsorgan har genom årtionden med omdöme och skicklighet arbetat med utbildningens och kårlivets utveckling till kårmedlemmars och därmed högskolans bästa. Av särskild betydelse har varit det arbete som ledamöter i högskolans olika beslutsorgan. Chalmers studentkår har starkt främjat sin högskolas ställning som en internationellt framstående teknisk högskola.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.