Carl-Gustaf Andrén

Chalmersmedaljen 1992
Fd universitetskansler Carl-Gustaf Andrén är född 1922. Han blev teologie doktor 1957 och utnämndes till professor i praktisk teologi med kyrkorätt vid Lunds universitet 1967 och var dess rektor under 1977-80. Han var universitetskansler under åren 1980-87 och dessutom ordförande i Utbildningsdepartmentets utredning rörande forskningen och forskarutbildningens situation i den nya högskolan 1979-81. Han är bl a ledamot av KV och IVA.

Carl-Gustaf Andrén betonade som universitetskansler starkt samhörigheten inom universitets- och högskolefamiljen. Han medförde till UHÄ en djup kunskap om den akademiska forskningens och utbildningens internationella värdesystem, insikter om universitetens utvecklingshistoria och en övertygelse om behovet av frihet och ansvar som grund för den framtida utvecklingen. Hans förståelse för såväl de tekniska högskolornas professionella särart som förankring i universitetssystemets gemensamma kulturella arv hade inflytande också på Chalmers utvecklingsinriktning. Detta engagemang kom bl a till uttryck i samband med att han ledde ett antal internationella delegationsresor med de tekniska högskolorna. Carl-Gustaf Andrén var också alltid tillgänglig för Chalmers ledning för överläggningar om viktigare utvecklingssatsningar som kunde innehålla utvecklande tekniker. Allt detta har gagnat Chalmers verksamhet.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.