Brian Flowers

Chalmersmedaljen 1979
Brian Flowers (Lord Flowers), född 1924 i Blackburn, England, tog sin doktorsexamen vid University of Birmingham efter grundutbildning i Cambridge. Brian Flowers är en framstående teoretisk kärnfysiker som har arbetat i ledande befattningar i en rad engelska forskningscentra. Han utnämndes 1958 till professor i teoretisk fysik vid University of Manchester. Han är Fellow of the Royal Society och flerfaldig hedersdoktor. Han har på den engelska regeringens uppdrag lett flera internationellt uppmärksammade utredningar rörande, bl a energi- och miljöresurser samt forskningspolitik.

Brian Flowers är sedan 1973 rektor för Imperial College of Science and Technology i London, en av Europas mest kända tekniska högskolor. I denna egenskap engagerade han sig aktivt och entusiatiskt i utvecklingen av den överenskommelse mellan Imperial College och Chalmers som sedan 1977 gör det möjligt för ett tjugotal chalmersteknologer varje år att byta ut det avslutande studieåret vid Chalmers mot motsvarande studier vid Inperial College. Chalmersteknologen har härigenom fått en förnämlig möjlighet att redan under studier för civilingenjörsexamen lägga en erfarenhetsbakgrund för senare verksamhet som internationellt inriktad tekniker. De båda högskolorna har genom arrangemanget fått en effektiv kanal för pedagogiskt erfarenhetsutbyte.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.