Bjarne HolmqvistChalmersmedaljen 2011

Bjarne Holmqvist har under hela sitt yrkesverksamma liv haft god kontakt med såväl studenter som högskolans
ledning och är en omvittnat energisk och målmedveten person med ett stort hjärta för Chalmers.

Bjarne Holmqvist tog civilingenjörsexamen på maskinteknik 1973 och åren 1970-1971 var han studentkårens ordförande. Efter examen skapade han en karriär i näringslivet. Som VD i Gunnebo AB utvecklade han företaget till en internationell koncern inom säkerhetsområdet. Han har även innehaft styrelseposter i olika bolag.

Bjarne Holmqvist är en synnerligen aktiv alumn som under lång tid engagerat sig för Chalmers och innehaft flera viktiga uppdrag för högskolan. Bland dessa hör ordförandeskapet i rektors rådgivande kommittén, RÅK, där han betytt mycket för åtskilliga av de långsiktiga kontakter som Chalmers etablerat med svenskt näringsliv. Han har varit ledamot i RÅK sedan starten 2002 och ordförande sedan 2006. Med generösa donationer har han bidragit till såväl uppbyggnad som renovering av Kårhuset och instiftandet av Jan-Eric Sundgrens utmärkelse.

Sedan 2002 är Bjarne Holmqvist ordförande i stiftelsen Chalmers Industriteknik. Chalmers Industritekniks uppdrag ligger i gränssnittet mellan näringslivet och Chalmers resurser. Genom Chalmers Industriteknik får företag tillgång till ett brett, tvärvetenskapligt spektrum av spetskompetens inom naturvetenskap och teknologi. Han är även styrelseordförande för Chalmers studentkårs företagsgrupp.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 maj 2015.