Bernt Rönnäng

Chalmersmedaljen 2005
Bernt Rönnäng blev civilingenjör vid Chalmers 1963, teknologie doktor 1972 och professor i radioelektroniska system 1977. Han blev 1990 vicedekanus på E-sektionen och 1993 vicerektor med ansvar för högskolans forskarutbildning och forskning. 1998 utnämndes han till rektor för Chalmers Lindholmens högskola AB. Verksamheten där har varit mycket framgångsrik med bra studenttillströmning, bra studieresultat och en mycket positiv studiemiljö.

Under Bernts rektorstid har också uppbyggnaden av Lindholmen Science Park tagit gestalt. Denna utveckling har länge varit en del av Rönnängs strategi och det har framstått som den mest naturliga och för helheten mest gynnsamma utvecklingen när det gäller samverkan mellan högskola och näringsliv i Göteborg. Bernt Rönnängs arbete har karakteriserats av iver att finna välstrukturerade, enkla och naturliga lösningar på olika problem, tydlig pedagogik och ett positivt bemötande. Hans ledarstil karakteriseras av lyssnande, rådgivande och stödjande och fullt ansvarstagande.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.