Bengt Kasemo


Chalmersmedaljen 2009

Bengt Kasemo, professor i kemisk fysik, är en av Chalmers mest framgångsrika forskare och har därigenom i hög grad bidragit till att Chalmers är ett framgångsrikt universitet. Han har gjort synnerligen framstående och banbrytande insatser som forskare och forskningsledare. Under sin mer än 30-åriga karriär har han överskridit många gränser, till exempel mellan fysik och kemi och landat i bioteknik på nanonivå. Hans forskning har vuxit fram i olika faser inom fyra områden; grundläggande ytfysik, katalysisk avgasrening, biomaterialforskning och nanoteknik för energiområdet.

Bengt Kasemo har också gjort stora entreprenörsinsatser och har erfarenhet av hur avancerad forskning kan göras till användbara produkter. Några exempel är katalytisk avgasrening och tandimplantat. Nyligen har han tillsammans med forskare och doktorander från Chalmers samt studenter vid Chalmers entreprenörskola startat företaget Q-Sense, där man omsatt ett akademiskt forskningsgenombrott i världsklass till en konkret produkt i form av extremt känslig mätutrustning.

Bengt Kasemos entusiasm är omtalad. Han har fört fram drygt 40 doktorander till examen och är ofta engagerad i att göra vetenskapen mer begriplig. Därtill är han en aktiv debattör om nanoteknikens möjligheter och risker. Han är en internationellt efterfrågad föreläsare och har många olika uppdrag i såväl akademin som företagsvärlden.

Efter att ha inlett sin akademiska karriär med läkarstudier övergick Bengt Kasemo till matematik och fysik. Han disputerade i fysik 1974 och blev professor i kemisk fysik vid Chalmers 1983. Under 1988-89 var han tjänstledig från Chalmers för att uppehålla en professur vid Cornell University, USA.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 maj 2015.