Bengt Jakobsson

Chalmersmedalj 1983
Bengt Jakobsson, född 1916, avlade civilingenjörsexamen i Maskinteknik vid Chalmers 1937 och disputerade för teknisk doktorsgrad 1948. Under åren 1938-50 var han anställd bl a vid SKF, vid dåvarande Åtvidabergs industrier och Svenska flygmotor och var dessutom knuten till Chalmers som assistent och speciallärare. År 1950 utnämndes han till professor i maskinelement vid Chalmers. Bengt Jakobsson har bl a varit prorektor vid Chalmers åren 1954-58, samt inspektor för Chalmers studentkår åren 1966-81. Han är sedan 1963 ordförande i IVA:s Svetskommission och var under åren 1975-78 president i International Institute of Welding.

Bengt Jakobssons ingenjörserfarenhet och vetenskapliga kompetens har varit av avgörande betydelse för framväxten av forskningen och undervisningen i maskinelement och maskinkonstruktion vid Chalmers. Han har utexaminerat ett stort antal teknologie licentiater och doktorer som har nått ledande befattningar inom industri och högskola. På detta sätt har Chalmers kunnat ge viktiga bidrag till utvecklingen inom ett betydelsefullt teknikområde.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.