Bengt Åkesson
Chalmersmedaljen 1999

Professor emeritus Bengt Åkesson är född 1932, blev civilingenjör 1956, teknologie licentiat 1960 och teknologie doktor i byggnadsstatik 1966. Han var universitetslektor vid Chalmers i byggnadsstatik 1963-1970 och professor i hållfasthetslära 1970-1997. Under Bengt Åkessons ledning har avdelningen för Hållfasthetslära nått en framskjuten internationell ställning. Samverkan med näringslivet har kraftigt ökat inte minst inom området järnvägsmekanik, där Chalmers har fått ett av sina sju kompetenscentra.

Sedan 70-talet har Bengt Åkesson djupt engagerat sig i fortbildningsområdet både genom att själv genomföra avancerad fortbildning för näringslivet och genom sitt ordförandeskap i fortbildningskommittén 1988-1997. Genom att vara en förebild för andra lärare har han medverkat till att nya grupper av lärare engagerats i fortbildningen.

Bengt Åkesson har visat ett mycket stort engagemang i övergripande chalmersfrågor, både som ledamot i högskolestyrelsen och i andra organ inom högskolan, men också genom en rad andra initiativ. Det har kunnat gälla en metod för att bedöma sökanden till en professur, tidigt betona behovet av doktorskompetens i svensk industri, frågan om fullkostnadstäckning av forskningsprojekt eller diskutera vägar att göra jämförelser mellan universitet och högskolor. Bengt Åkesson har härigenom vunnit stark respekt och uppskattning både i näringslivet och inom den offentliga sektorn för sina starka, tydliga och pedagogiska inlägg.

Genom allt detta har Bengt Åkesson starkt bidragit till att utveckla Chalmers ställning som en internationellt framstående högskola, särskilt i relation till näringslivet, och därmed gjort en framstående insats för högskolans bästa.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.