Anders Sjöberg

Chalmersmedaljen 2001

Anders Sjöberg har haft mycket stor betydelse för utvecklingen av Chalmers under rektorstiden och efteråt och han har genom detta gjort en utomordentligt insats för Chalmers.

Anders Sjöberg är född 1935. Efter civilingenjörsexamen 1961 var han anställd på Chalmers och i ett företag med utlandstjänstgöring. Han blev teknologie doktor 1976 och professor 1978 och blev sedan V-sektionens dekanus under 1984-89. Därefter var Anders rektor för Chalmers tekniska högskola från 1989 till 1998.

Anders Sjöbergs arbetssätt karakteriseras av en mycket omsorgsfullt planerings- och förankringsarbete vilket ledde till att förändringsförslag och beslut har kunnat genomföras i enighet mellan de berörda. Denna egenskap kom väl till pass när tanken på att överföra Chalmers tekniska högskola till en privat högskola erbjöds.

När beslutet väl togs att fullfölja ansökan om att bli stiftelsehögskola var det med en stark bakomliggande enighet. Anders ledde själv arbetet med att utveckla idéerna med stiftelsehögskolan under de första fem åren, ungefär den tid det tar att utbilda en civilingenjör varför det då var lämpligt att lämna en i stora drag färdig högskola.

De positiva erfarenheterna av förändringsarbetet tog Anders sedan med sig för att fortsätta med utvecklingen av dotterbolaget Chalmers Lindholmen men nu i rollen som dess styrelseordförande.

Utvecklingen har varit snabb och uppbyggnaden av den angränsande Lindholmens teknikpark har lett till att Anders har skapat ett unikt kontaktnät med företagsledare och kommunpolitiker i Västsverige.

Anders har vid sidan av dessa uppgifter haft ett flertal styrelseuppdrag utanför högskolan samt också haft uppdrag för Högskoleverket bland annat för att leda kvalitetsutvärderingar.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.