Alf Samuelsson

AlfSamuelsson.jpg
Chalmersmedaljen 1995

Professor emeritus Alf Samuelsson är född 1929. Han blev teknologie doktor i byggnadsstatik vid Chalmers 1963, utnämndes till laborator 1964 och till professor i byggnadsstatik 1981. Alf Samuelsson var dekanus vid sektionen för väg- och vattenbyggnad 1975-77, ordförande i fakultetens utbildningsnämnd för forskarutbildning 1970-77, fakultetens dekanus 1977-87, ledamot i Chalmers styrelse 1987-94 och ledamot i högskolestyrelsens utbildningsberedning 1991-93. Han är ledamot av bl a KVA och KVVS.

Institutionen för byggnadsstatik, sedermera byggnadsmekanik, är den institution inom vilken Alf Samuelsson verkat efter sin civilingenjörsexamen och några års konsultverksamhet. Institutionen har under hans ledning nått en framskjuten vetenskaplig ställning, vilket bl a resulterat i att ett flertal av de som forskarutbildats vid institutionen nu är professorer. Alf Samulesson har som forskare haft omfattande internationella kontakter. Detta har bl a lett till att han 1994 valdes till "President of International Association for Computational Mechanics" (IACM).

Med en utpräglat humanistisk grundsyn har Alf Samuelsson på ett framsynt och visionärt sätt påverkat och bidragit till Chalmers utveckling. Som teknolog var han aktiv i den dåtida CHUM-verksamheten – Chalmers studentkårs humanistiska verksamhet – och som Chalmerslärare förespråkade han tidigt införandet av humanistiska inslag i den tekniska utbildningen. Ett exempel är hans aktiva medverkan i att föra in teknikhistoria som ett ämne vid Chalmers. Han har varit en stark tillskyndare av tvärvetenskapliga verksamheter. Som exempel kan nämnas hans stöd för etablerandet av fysisk resursteori och konsumentteknik som nya ämnen vid högskolan.

Med sin grundsyn har det varit självklart för Alf Samuelsson att sätta de studerande i centrum och inte bara intressera sig för deras ämnesmässiga kunskaper utan också verka för deras personlighetsutveckling.

Alf Samuelsson har varit en av eldsjälarna bakom tillkomsten av fakultetsklubben. Tillsammans med sin hustru Margareta har han också starkt engagerat sig i att på olika sätt ta väl hand om utländska forskare och studerande som gästat högskolan.

Alfs starka intresse för Chalmers och högskolans historia ledde till att han tillsammans med sin dotter Ulla skrivit boken "Det gamla Chalmers 1829-1937".

I allt sitt arbete har Alf Samuelsson verkat med stor integritet och med Chalmers bästa för ögonen. Han har därigenom haft stor betydelse för högskolans utveckling.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.