Alf Åkerman

Chalmersmedaljen 1997
Alf Åkerman, född i Lund 1923, examinerades 1949 som civilingenjör från avdelningen för kemi vid Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm och 1954 som civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Efter sin civilingenjörsexamen verkade Alf Åkerman under en tioårsperiod vid dåvarande Reymersholms gamla industri AB. Under åren 1959-67 var han överingenjör och senare vice verkställande direktör vid Skandinaviska Enskilda Banken under åren 1968-84. Under större delen av denna period var han placerad i Göteborg med ansvar för koncernens verksamhet i västra Sverige. Alf Åkerman har varit ordförande och ledamot i ett stort antal styrelser. Han är nu bl a ordförande i Erna och Victor Hasselblads Stiftelse. Han blev 1985 hedersdoktor vid Chalmers.

Alf Åkerman och Håkan Frisinger har båda på ett mycket engagerat och insiktsfullt sätt, genom sin medverkan på nyckelpositioner i insamlingskampanjen ”Bygg en bättre framtid med Chalmers” bidragit till kampanjen mycket positiva utveckling, både vad gäller det ekonomiska resultatet och etableringen av en konstruktiv och långsiktig dialog mellan Chalmers och näringslivet. Deras mycket breda kunskaper om svensk industri och deras omfattande kontakter har öppnat många dörrar.

De har personligen medverkat till intressanta möten och diskussioner. Genom sin kraft och personlighet har de på ett avgörande sätt bidragit till tillkomsten av flera donationer.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.