A Hugo Olsson

Chalmersmedalj 1980
A Hugo Olsson föddes 1902, avlade civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Chalmers 1925. Han blev efter en tid arbetsstudiechef vid SKF och verkade samtidigt som lärare för många teknologgenerationer vid Chalmers i ämnet Arbetsledningens problem.

Chalmersföreningen Avancez bildades 1948 av bl a den legendariske ASEA-chefen, chalmeristen Sigfrid Edström, som också var föreningens förste ordförande. Medlemmar var utexaminerade chalmersingenjörer och –arkitekter. Föreningens syfte var att genom frivilliga penningtillskott bidra till sådana ändamål inom högskolan och dess studentkår, som inte kunde tillgodoses på annat sätt.

A Hugo Olsson har sedan föreningens tillkomst i olika styrelsefunktioner varit den starka, sammanhållande kraften inom Avancez. Det är främst genom A Hugo Olssons arbete inom föreningen som denna på ett unikt sätt har kunnat medverka med värdefulla insatser till högskolans och dess studentkårs bästa.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.