Lärarlag vid Solbergaskolan

Chalmersmedaljen 2012
Sedan flera år har ett ökande antal studenter från Solbergagymnasiet i Arvika sökt till och kommit in på Chalmers olika utbildningar. Vid en jämförelse med andra gymnasieskolor är antalet överraskande stort i förhållande till skolans storlek och geografiska läge.
En stark förklaring till detta är de engagerade och målinriktade lärare på skolan som inspirerar eleverna och får dem att använda hela sin potential. Lärarna sporrar sina elever aktivt och medvetet och coachar dem att gå vidare mot fortsatta, högre studier inom naturvetenskap och teknik. Lärarna fungerar därigenom som goda förebilder.
Chalmers vill lyfta fram den värdefulla insats som utförs av lärarna vid Solbergagymnasiet, dels för ungdomarnas skull, dels för Chalmers. Högskolan vill uppmärksamma de individuella pedagogiska insatserna samt hur lärarna som arbetslag skapar framgång i en större helhet. Det är ett betydelsefullt arbete som sällan uppmärksammas.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 aug 2014.