Rolf Pettersson

Rolf_P.jpgRolf Pettersson, under många år mycket uppskattad lärare vid Chalmers, är mannen bakom det matematiktest som alla nyantagna studenter på Chalmers gjort sedan 1973. Så långa och systematiska tidsserier är sällsynta och mycket värdefulla. Han har under sin långa tid som lärare också arbetat med att ge och utveckla introduktionskurser i matematik och även utvecklat matematikundervisningen generellt. Lärarens betydelse för studenternas förståelse och intresse för ett ämne kan inte nog understrykas, och Rolf Pettersson är ett lysande exempel på en lärare som verkligen betytt mycket för många.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jun 2016.