Per Olof Wikström
Chalmersmedaljen 2013

Professor Per Olof Wikström har varit banbrytande i sitt gränsöverskridande arbete med att förena teknik med konstärlighet. Detta är två områden som har sina rötter i helt olika traditioner, utbildningsmetoder och akademiska förhållningssätt. Begreppet teknisk design är självklart nu, men var inte etablerat när Per Olof Wikström först försökte föra samman teknik på Chalmers med design på HDK vid Göteborgs universitet.

Arbetet med att starta utbildningsprogrammet Teknisk design startade 1997 och första antagningen skedde 1999. Programmet byggdes upp av Per Olof tillsammans med dåvarande M-sektionen.

Som en följd av hans arbete har Chalmers utvecklats även inom forskning och utveckling inom teknisk design, och står idag starkt kompetensmässigt. Chalmers har stor verksamhet inom områdena produktutveckling, inklusive design, konstruktion och produktion samt inom samspelet mellan dessa discipliner.

Per Olof Wikström är också en person som betytt mycket för ett närmare samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Det som är självklart och viktigt i dag startar ofta med pionjärarbete och Per Olofs gärning, att start utbildningsprogrammet Teknisk design, var en mycket viktig strategisk händelse i Chalmers utveckling som gett högskolan stora fördelar.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 maj 2015.