Föreningen Intize

Chalmersmedaljen 2012
Föreningen Intize, Göteborg, ambition är att erbjuda elever kostnadsfri matematikundervisning hela vägen från högstadiet till gymnasiet och därigenom inspirera till ett ökat intresse för matematik och större kunskaper i ämnet. Utgångspunkten är att ge varje individ en stärkt självkänsla och visa på nya möjligheter i livet.
Föreningen Intize startade 2005 då 7 ingenjörsstudenter erbjöd sig att vara mentorer för gymnasieelever på Angeredsgymnasiet i Göteborg och sedan dess har verksamheten vuxit stadigt. Idag besöker ca 220 gymnasister Chalmers varje vecka för att träffa en mentor från Chalmers eller Göteborgs universitet, bland annat genom de så kallade drop-in-tillfällen. De fungerar som ett komplement till den vanliga skolundervisningen. Fördelen är att eleven får hjälp oftare än den vanliga matematiklektionen då det är 3-5 mentorer på plats. Utöver matematikundervisningen får eleverna på detta sätt en naturlig kontakt med högskolemiljön.
Föreningen Intize har fått flera efterföljare som arbetar med mentorer runt om i landet. Föreningen samverkar även med Chalmers övriga läxhjälpssatsningar.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 aug 2014.