Anne-Marie Hermansson

Anne-Marie.H.jpgAnne-Marie Hermansson, professor i strukturerade biomaterial, var Chalmers första vicerektor för styrkeområden 2010–2012, och var i den rollen med och byggde upp styrkeområdena. Under åren har hon arbetat med strategiska forskningsfrågor på Chalmers, nationellt och internationellt och har varit varit en betydelsefull brygga mellan Chalmers, industriforskningsinstitut och industri. Anne-Marie Hermansson har bland mycket annat också varit engagerad i europeiska samarbeten inom KIC, och globalt visionsarbete inom International Union of Food Science and Technology. Genomgående för detta är att belysa vetenskapens roll i samhället och den forskning som krävs för att möta globala utmaningar för tillväxt och en hållbar utveckling.


Sidansvarig Publicerad: to 02 jun 2016.