Promoti 2019

Doktorspromotion

Chalmers erhöll rätten att utdela doktorsgraden år 1940. Sedan dess har 11 jubeldoktorer, 215 teknologie hedersdoktorer3 279 teknologie doktorer, 353 filosofie doktorer, 3 ekonomie doktorer och 1 medicine doktor promoverats. Chalmers arrangerar doktorspromotion varje vår.


Under den högtidliga promotionsakten får de nya doktorerna ta emot hederstecken: hatt och diplom.
Som doktorer har de även rätt att använda det tredje tecknet: ringen.

(Chalmers delar ut diplomet. Hatten och ringen köps frivilligt av de nya doktorerna).


Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Chalmers tekniska högskola.
Vid promotionen hyllas också hedersdoktorerna. Hedersdoktorer får ta emot alla de tre hederstecknen: hatt, diplom och ring.


Chalmers Doktorspromotion 2020 slås ihop med 2021.

NYTT Datum: 18 september 2021

Detta datum ersätter den 29 maj och avser redan anmälda deltagare.

 


Ceremoni i begränsat och anpassat format efter rådande restriktioner

Plats: Svenska Mässan


Kommande promotionshögtid 2022:
Datum: 11 juni 2022
Plats: Göteborgs konserthus, Götaplatsen


För information angående högtiden kontakta: promotion@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 01 jul 2021.