Promoti 2019

Doktorspromotion

Chalmers erhöll rätten att utdela doktorsgraden år 1940. Sedan dess har 11 jubeldoktorer, 3 279 teknologie doktorer, 353 filosofie doktorer, 3 ekonomie doktorer, 1 medicine doktor och 215 teknologie hedersdoktorer promoverats.

Chalmers arrangerar doktorspromotion varje vår. På grund av situationen med coronavirusutbrottet kommer Chalmers Doktorspromotion flyttas från den 6 juni till den 10 oktober 2020. För information angående högtiden kontakta Events: promotion@chalmers.se

Publicerad: ti 07 apr 2020.