Anmälan till promotion/ Registration

Anmälan till årets doktorspromotion finns med i den inbjudan som har gått ut.
Har du inte fått någon inbjudan eller har frågor, kontakta promotion@chalmers.se


Registration to this year's Doctoral Conferment is enclosed in the invitation. 

If you haven't recieved an invitation or have any questions, please contact promotion@chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 16 jan 2020.