Professorsinstallation

Professorsinstallationen är en ceremoni där våra främsta företrädare  offentligt välkomnar nya medlemmar i kollegiet. 


Ceremonin är minst lika viktig för att synliggöra och sprida information om de ämnesområden som de nya professorerna företräder, som för Chalmers.

Chalmers håller Professorsinstallation vartannat år. Den 28 september 2018,  ägde den senaste rum. 


NYTT! Med anledning av kvarstående restriktioner kring situationen med coronavirusutbrottet, kommer Chalmers Professorsinstallation som var planerad den 18 september 2020 att flyttas fram till hösten 2021.


Genom denna ceremoni skall vi hedra de som utvalts att företräda våra ämnesområden och synliggör deras forskningsprofiler för kolleger och allmänhet. Vid installationsceremonin blir professorer, forskningsprofessorer, adjungerade-, affilierade- och konstnärliga professorer samt professor of practice och gästprofessorer som startat sin verksamhet vid Chalmers från och med 1 juli 2018 och fram till 30 juni 2020 installerade och presenterade.


För frågor om installationen:

professorsinstallation@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 08 jun 2020.