Professorsinstallation

Professorsinstallationen är ett offentligt välkomnande till nya medlemmar i kollegiet av våra främsta företrädare. Ceremonin är minst lika viktig för att synliggöra och sprida information om de ämnesområden som de nya professorerna företräder, som för Chalmers.

Det är med stor glädje som Chalmers i år, den 28 september 2018, håller professorsinstallation. Genom denna ceremoni hedrar vi de som utvalts att företräda våra ämnesområden och synliggör deras forskningsprofiler för kolleger och allmänhet. Vid årets installationsceremoni blir professorer, adjungerade, affilierade och konstnärliga professorer samt professor of practice som startat sin verksamhet vid Chalmers från och med 1 juli 2016 och fram till 30 juni 2018 installerade, och presenterade i sina ämnesföreträdarroller.


För frågor om installationen:

events@chalmers.se

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 15 aug 2018