Professorsinstallation

Professorsinstallationen är en ceremoni där våra främsta företrädare  offentligt välkomnar nya medlemmar i kollegiet. 

Ceremonin är minst lika viktig för att synliggöra och sprida information om de ämnesområden som de nya professorerna företräder, som för Chalmers.

Den 28 september 2018,  ägde den senaste professorsinstallationen rum. 


Genom denna ceremoni 2018 hedrade vi de som utvalts att företräda våra ämnesområden och synliggör deras forskningsprofiler för kolleger och allmänhet. Vid installationsceremonin blev professorer, adjungerade, affilierade och konstnärliga professorer samt professor of practice som startat sin verksamhet vid Chalmers från och med 1 juli 2016 och fram till 30 juni 2018 installerade.


Nästkommande installation kommer att byta datum till en 18 september istället för 9 oktober 2020, med anledning av ombokning av årets Doktorspromotion.


För frågor om installationen:

events@chalmers.se

Publicerad: on 08 apr 2020.