Doktorspromotion

Vad är akademiska högtider?

Ibland får man i media korta glimtar från en så kallad promotionsceremoni, där en person tar emot en veckad hög svart hatt, medan en grön lagerkrans överlämnas åt en annan. Man kan också läsa att en professor har installerats i sitt ämbete. Men vad innebär företeelser som promotion och installation?

De universitet och högskolor i Sverige som har rätt att utfärda doktorsexamina, och som under lång tid har haft professurer har sammanställt information om akademiska högtider och försöker därmed reda ut begreppen.


Doktorspromotionen är en traditionell övergångsrit, vid vilken promovendi, dvs. de unga doktorerna upphöjs från att vara studenter till att själva få bedriva akademisk undervisning. Detta sker genom att promotor leder dem över den symboliska parnassen och de får emotta ett diplom som tecken på sin nyvunna värdighet.


Professorsinstallationen är en installation av professorer och innebär att rektor högtidligen introducerar personen till hens ämbete.


Examensceremoni är en högtidlig diplomutdelning. Den är avsedd för teknologer som utexamineras från olika utbildningsprogram inom Chalmers. Vid diplomutdelningen mottar nyblivna arkitekter, sjökaptener, sjöingenjörer, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie magistrar, teknologie masters och även kandidater inom de program som avslutas med en kandidatexamen, sina diplom av rektor. Programansvarig inom respektive program finns representerade för att bistå rektor.

Sidansvarig Publicerad: må 04 okt 2021.