MVS seminar course, part B

Om kursen

Syftet med denna kurs är att (1) göra doktorander vara bekant till olika presentationstyper (licentiatseminarier, disputationer, docent föreläsningar, professorsföreläsningar och andra inbjudna / gästseminarier), (2) förbereda doktorander för offentliga presentationer av deras arbeta för att olika målgrupper och (3) främja samspelet mellan olika forskargrupper som deltar i forskarskolan.

Avsedd studieresultat (efter avslutad kurs ska studenten kunna):
  • Förbered och leverera minst fyra presentationer (två av dessa är för del A) av eget arbete för publik med olika forskningsbakgrund.
  • Skriv minst fyra presentations abstrakt (två av dessa är för del A)
  • Utvärdera och reflektera över andras presentationer.
  • Skriv / ge konstruktiv feedback till kollegor om sina presentationer.
  • Utveckla presentationsteknik genom att utöva ger presentationer, få feedback från andra (inklusive pedagogiska expert) på egna presentationer, och reflektera om andras presentationer.

Seminarier format: Seminarium sessioner hålls normalt en gång i månaden under terminerna. Varje session kommer att ha högst fyra presentationer. Den tid som avsatts för varje presentation är högst 20 minuter, följt av 15 minuter för diskussion och frågor. Varje doktorand förväntas delta 75% av seminarierna och ge en presentation varje läsår. Varje doktorand som ska presentera vid ett seminarium måste utarbeta en kort sammanfattning och en titel på hans / hennes presentation åtminstone tre dagar före seminariet; Dessa kommer att distribueras till medlemmar av alla forskargrupper som deltar i forskarskolan. Utöver dessa seminariepresentationer, är doktoranderna också skyldiga att delta andra typer av presentationer, såsom licentiatseminarium, disputationer och docent- och professor föreläsningar.

Denna kurs är obligatorisk för alla doktorander i forskarskolan Maskin och fordonssystem för att få sin doktorsexamen. Varje doktorand registrerar aktiviteter som har gjorts inom denna kurs genom att fylla i ett seminarium kort. Kortet kan erhållas genom att kontakta studieadministratör för Graduate School Machine och Vehicle Systems. Minimikrav för att klara den här kursen: 80 timmar i seminariet kort (inklusive 12 timmar för att ge egna presentationer); dessa 80 timmar också omfattar de timmar samlades för att fylla i del A.

Mer information

Seminariet schema kan ses här (intern sida): http://www.chalmers.se/insidan/sites/m2/in-english/doctoral-studies/mvs-seminar-course Mats Svensson (Director of studies)
Email: mats.svensson@chalmers.se
Phone: +46 (0)31 772 3644

Sonja Laakso Gustafsson (Graduate school administrator)
Email: sonja.laakso@chalmers.se
Phone: +46 (0)31 772 3637

Föreläsare

Mats Svensson mats.svensson@chalmers.se