Möjligheter i ett föränderligt landskap

Bild 1 av 7
Anders Borg presenting at the seminar.
All the guests chatting between presentations.
Maria Andrén presenting at the seminar.
Guests chatting between presentations.
Richard Lindqvist presenting at the seminar.
Kristina Wärmefjord presenting at the seminar.
Guests chatting between presentations.
Wingquist Laboratory 23rd Annual Seminar on Digital Product Realization.

Ett skiftande industriellt landskap för med sig både möjligheter och utmaningar, som kräver snabba tekniska framsteg. Wingquistlaboratoriets 23:e årliga seminarium om digital produktrealisering utforskade olika dimensioner av ett ständigt föränderligt område.

Seminariet, som hölls den 7 maj 2024 och organiserades av Wingquistlaboratoriet, samlade representanter från industri och akademi för att gå på djupet i de senaste trenderna och utmaningarna i det föränderliga industriella landskapet och utforska de senaste framstegen inom digital produktrealisering.

Att navigera i ett nytt industriellt landskap

Som huvudtalare gav Anders Borg, finansiell rådgivare och tidigare finansminister 2006–2014, sin syn på utmaningarna i denna nya industriella era. Med AI, globalisering och klimatförändringar som ger nya möjligheter, men geopolitiska risker i Kina, Ryssland och USA som ökar osäkerheten, fokuserade Borg på hur Sverige och svenska företag bör orientera sig i denna skiftande miljö. 

“Sveriges teknologiska ledarskap stärks av det nära samarbetet mellan universitet och industri. Vi befinner oss i en mycket intressant teknologisk tid med många möjligheter, och Sverige är väl positionerat för robusta framsteg och lovande utveckling,” säger Anders Borg.

Anders Borg talar på seminariet.

Framsteg inom kvalitetssäkringsprocesser

På seminariet hördes också presentationer om resultaten från forskningsprojektet DigiQ, digital kvalitetssäkring för hållbar produktion. Projektet syftar till att förverkliga en digital kvalitetssäkringsprocess som kan skalas upp och möjliggöra en effektiv, hållbar och konkurrenskraftig global produktion.

Maria Andrén på Volvo Cars, och Richard Lindqvist på SAAB, delade insikter om implementeringen av projektets mjukvara i produktion. På Volvo var fokus på utveckling och implementering av virtuell fixtur för att minska behovet av fysiska fixturer, och på SAAB en lösning för automatisk konfiguration av en inspektionscell.

“Vi är mycket nöjda med samarbetet och de resultat som hittills har uppnåtts. Framåt ser vi större automatisering inom inspektion som en nyckel för att minska osäkerhet och förbättra effektiviteten,” säger Richard Lindqvist.

De senaste rönen från forskningsgrupperna

De fyra forskningsgrupperna inom Wingquistlaboratoriet, Geometry Assurance & Robust Design, Systems Engineering Design, Automation, och Geometry & Motion Planning, presenterade sina senaste rön och genombrott. Presentationerna täckte många ämnen, från robotinlärning för manipulationsuppgifter till skapandet av digitala människomodeller och simulering av AM-baserad återtillverkning.

Om Wingquistlaboratoriet

Wingquistlaboratoriet är ett kompetenscenter för tvärvetenskaplig forskning inom området digital produktframtagning. Målet är en helt digital produktframtagningsprocess där komplexa produkter och deras produktionssystem utvecklas och verifieras tillsammans, utan behov av fysiska prototyper eller testning.

Rikard Söderberg
  • Professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap