Anton Frisk Kockum och Raphaël Van Laer utsedda till framtidens forskningsledare

Bild 1 av 1
Bild på Anton och Raphael
​15 miljoner kronor samt en gedigen ledarskapsutbildning ingår i anslaget som Anton Frisk och Raphaël Van Laer har fått från Stiftelsen för strategisk forskning.

När Stiftelsen för strategisk forskning utsåg Framtidens forskningsledare kom två av de 16 utvalda forskarna från MC2. Anton Frisk-Kockum och Raphaël Van Laer får båda ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod, och kommer under programmets gång att delta i en gedigen ledarskapsutbildning.

​– Jag är både ödmjuk inför det förtroende för mig och mina forskningsidéer som SSF visar genom att tilldela detta anslag, och glad över att få starta upp det här projektet, säger Anton Frisk Kockum, som får bidraget för sitt forskningsprojekt ”Kvantsimulering och kommunikation med stora atomer”.
Projektet handlar om att undersöka den ljus-materia-interaktion som kallas jätteatomer för att hitta användbara tillämpningar. I dessa system gör så kallade interferenseffekter det möjligt att slå på och av kopplingen mellan ett system som emulerar egenskaperna hos en atom och en omgivande miljö.

Två syften med projektet

– I projektet kommer jag att arbeta med två syften. Det första är att effektivt simulera kvantsystem av intresse, till exempel molekyler, som interagerar med sin omgivning, och det andra att möjliggöra kommunikation mellan kvantsystem, till exempel två kvantberäkningsprocessorer, säger Anton Frisk Kockum.

– Finansieringen gör det möjligt för mig att skapa en forskargrupp som ägnar sig åt jätteatomer och deras tillämpningar. Jag har för närvarande en doktorand som arbetar med de här ämnena, och jag kommer nu att rekrytera en postdoc och ytterligare en doktorand. Finansieringen kommer ju också med ett utmärkt ledarskapsutbildningsprogram som jag ser fram emot att delta i och lära mig av.

Förbisedd potential i akustiska och optiska enheter

Raphaël Van Laer får bidraget för sitt projekt "Attojoule-per-bit akustisk optik".

– Samhället är starkt beroende av transistorbaserad informationsteknik som datorer och internet. Dessa system har blivit allt kraftfullare genom det som kallas för Moores lag. I dag vacklar dock denna trend när transistorer når sina prestandagränser. Forskningsprojektets mål är att lägga grunden för nya typer av informationsteknologi med ljus och ljud i chipsskala, säger han.

Målet som han siktar på är att kraftigt minska energiavtrycket från framväxande koherenta informationsprocessorer baserade på fotonik och kvantteknologi.

Höga förhoppningar och ambitioner

– Den breda potentialen hos akusto-optiska interaktioner har för det mesta förbisetts. I detta projekt kommer vi att utveckla kortsiktiga användningsfall av akustiska och optiska enheter, och då särskilt inom kvantteknologin. Detta kommer också att ha stark synergi med det mer grundläggande kvanttekniska forskningsarbete som vi gör, säger han.

Han tillägger att det känns väldigt spännande och ödmjukande att få bidraget, och att det är en stor möjlighet som kommer med ett stort ansvar.

– Vi är ett litet team inom kvantfotonik med ett nytt laboratorium som främst stöds av EU och WACQT. Det nya SSF-bidraget kommer att ha stor inverkan på vår förmåga att driva riskfyllda idéer och bygga en kritisk massa. Våra förhoppningar och ambitioner är höga, och medlen ger oss ett mandat att vara modiga och att fortsätta, särskilt när det blir svårt. Vi måste anpassa oss och lära oss snabbt genom trial-and-error. Jag är också väldigt ivrig att gå det ledarskapsprogram som ingår i anslaget. Jag tror också att projektet kommer vara väl lämpad för kortsiktig interaktioner med relaterat forskningsarbete här på MC2, och jag ser fram emot att utforska detta med kollegor inom fotonik och kvantteknik, säger han.


Läs mer
De är framtidens forskningsledare, www.chalmers.se
SSF:s pressmeddelande, www.ssf.se

Kontakt:

Anton Frisk Kockum
  • Docent, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Raphaël Van Laer
  • Forskarassistent, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Robert Karlsson