Två forskningsprojekt från Fysik på årets IVA 100-lista

Bild 1 av 2
Foto på Christoph Langhammer, Chalmers
Foto på Timur Shegai, Chalmers
Foto: Christoph Langhammer, professor vid avdelningen för kemisk fysik.

​Nästa generations nanoteknologi och 2D-halvledare i ett nytt material är forskning från institutionen för fysik som lyfts fram på årets IVA 100-lista. För fjärde året i rad har Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien uppmärksammat forskning från svenska universitet som kommer samhället till gagn.​Nästa generations nanoteknologi och 2D-halvledare i ett nytt material är forskning från institutionen för fysik som lyfts fram på årets IVA 100-lista. För fjärde året i rad har Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien uppmärksammat forskning från svenska universitet som kommer samhället till gagn.


​Teknik i mänsklighetens tjänst är temat för årets IVA 100-lista från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)​. Syftet med listan är att presentera aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten.

Med på årets lista finns två forskningsprojekt med koppling till institutionen för fysik. Forskningsledare för de utvalda projekten är Christoph Langhammer, professor vid avdelningen för kemisk fysik, och Timur Shegai, docent vid avdelningen för nano- och biofysik.

Läs mer om deras forskningsprojekt här nedanför och se länkar till de företag inom vilka forskningsresultaten realiseras.

Nanofluidic Scattering Microscopy – nästa generations nanoteknologi som kan ge banbrytande upptäckter

Forskningsledare: Christoph Langhammer

Christoph Langhammer
  • Professor, Kemisk fysik, Fysik

”Inom Life Science är studier av biomolekyler såsom proteiner, DNA och RNA avgörande för att kunna förstå sjukdomar och utveckla nya läkemedel och vaccin. Problemet är att dessa biomolekyler befinner sig i nanovärlden och är för små för att studera med konventionella mikroskop. Vi utvecklar nästa generations nanoteknologi för att studera och analysera enstaka biomolekyler och samtidigt generera viktig information om dem. Det gör vi med ett optiskt instrument kombinerat med nanofluidiska chip och mjukvara med maskininlärning/AI. Genom att erbjuda forskare detta nya verktyg, kan de besvara sina frågor på ett helt nytt sätt och därmed accelerera sin forskning och göra banbrytande upptäckter.”

Läs mer på företaget Envue Technologies hemsida

2D-halvledare med perfekta kanter – ett nydanande material

Forskningsledare: Timur Shegai

Timur Shegai
  • Biträdande professor, Nano- och biofysik, Fysik

”Vi har utvecklat ett nydanande material, som är användbart för många tillämpningar. Utgångspunkten för materialet är ett mineral som kallas molybdenit. Det finns i rikliga mänder och kostar enbart 5 dollar per kilogram. Genom att använda en skalbar, patenterad och miljövänlig process har vi lyckats producera ett stort antal kanter i flingor av naturlig molybdenit. Dessa kanter innehåller många "aktiva platser", som är användbara för att känna av gasmolekyler och produktion av väte.”

Läs mer på företaget Smena Techs hemsida