Vårdforskare får Styrkeområdenas pris

Styrkeområdenas pris 2014 går till Andreas Hellström, universitetslektor och föreståndare för forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement (CHI), vars forskning har lett till stora förbättringar inom vården och bidrar till ett hållbart samhälle. Priset på 100 000 kronor ska användas till arbetet CHI och Chalmers gör för att utveckla svensk hälso- och sjukvård.

​Genom Styrkeområdenas pris belönar Chalmers varje år en person som gjort en framstående insats för ett hållbart samhälle genom att integrera forskning, utbildning och nyttiggörande. På CHI, som ingår i styrkeområde Livsvetenskaper och teknik, har forskarna lyckats med just detta via en rad uppmärksammade insatser. Bland annat har man ökat antalet cellprovstagningar med 42 % i ett segregerat område, fått bort operationskön vid en kirurgklinik, hittat sätt att involvera patienter och närstående i utvecklingsarbete och tagit fram en modell för vård av multisjuka äldre.

– Det känns hedrande att få priset och glädjande att arbetet vid CHI uppmärksammas. Vår idé bygger på att skapa en behovsorienterad och tvärvetenskaplig forskarmiljö där sjukvård sammanförs med management- och organisationskunskaper. Vi påbörjade detta arbete för tio år sedan, initierat av ett behov från vården. Det har varit en fantastisk resa och många har bidragit till att CHI har blivit vad det är idag. Det är särskilt kul att priset lyfter fram samspelet mellan forskning, utbildning och nyttiggörande - något jag brinner för och som dessutom alltid har varit en utgångspunkt för CHI, säger Andreas.

Inom CHI arbetar Chalmers tillsammans med sjukvården med syfte att utveckla strategier för att förbättra svensk hälso- och sjukvård. CHI har också under åren utbildat över 330 yrkesverksamma inom vården.

Sjukvårdssystemet har inte hängt med i utvecklingen

En central del i Styrkeområdenas pris är att premiera verksamhet som bidrar till hållbar utveckling. I Andreas fall handlar det mycket om att hans och CHIs forskning strävar efter att lämna över väl fungerande samhällssystem till kommande generationer.

– Kvalitetsutveckling, som vi arbetar med, har en nyckelroll i arbetet med att säkerställa en långsiktigt hållbar sjukvård och att framtida generationer får tillgång till väl fungerande vård av hög kvalitet, menar Andreas.

Utmaningarna han ser är en allt äldre befolkning och fler patienter med kroniska sjukdomar. Det skapar ett ökat behov av vård, samtidigt som det idag finns medicinsk kunskap som gör det möjligt att behandla fler sjukdomar.

– Ur medicinsk synvinkel står sig svensk sjukvård riktigt bra, problemet är snarare organisatoriskt. Sjukvårdsystemet har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen och är ofta alldeles för komplext och osammanhängande. Det leder till att saker faller mellan stolar och information går förlorad, vilket i sin tur ger svåra arbetsförhållanden för personal och onödigt lidande för patienter och närstående. Det är här vi ser att vår tvärvetenskapliga ansats ger ett innovativt bidrag, förklarar Andreas.

Prispengarna ska vidareutveckla CHIs arbete

En aspekt som beaktas när man utser pristagaren är just gränsöverskridande samarbeten.

– Jag har nog alltid dragits till frågor och miljöer som ger möjlighet att kombinera flera olika perspektiv. Jag antar att min utbildningsbakgrund som ingenjör och sociolog spelar in, menar Andreas.

Sedan 2011 delar han föreståndarskapet på CHI med Svante Lifvergren som är överläkare och utvecklingschef på Skaraborgs sjukhus, tillsammans utgör de en perfekt kombination när det kommer till att sammanföra sjukvård med management- och organisationskunskaper.

– Vi är många på CHI som har ett stort engagemang och brinner för de frågor vi driver. Jag vill därför använda de här prispengarna till att vidareutveckla vårt arbete och göra något som fler får ta del av, säger Andreas.

 

Fakta

Andreas Hellström är universitetslektor vid avdelningen för industriell kvalitetsutveckling på Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, samt föreståndare för Centre for Healthcare Improvement (CHI).

Under 2013 blev Andreas utvald som en av fyra svenska Vinnvård fellows inom Improvement Science – ett tre årigt program med syfte att förstärka forskningen kring vårdens utvecklingsarbete.

Andreas tilldelas Styrkeområdenas pris under Chalmers doktorspromotion den 10 maj 2014.

Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Caroline Örmgård