Ny sommarskola i hållbart entreprenörskap och innovation

Bild 1 av 1
Sommarskola. Foto: Karen Williams Middleton

The Summer School in Sustainable Entrepreneurship and Innovation är en kombinerad digital och platsförlagd veckolång intensivutbildning. Den arrangeras av Chalmers tekniska högskola som en del av ENHANCE-samarbetet, vilket stöds och finansieras av EU. Studenterna introduceras för nyckelteman kopplade till hållbarhet, entreprenörskap och innovation, med perspektiv från olika intressenter.

– Hållbart entreprenörskap och innovation är ett ämne som lockar studenter från hela Europa till den här sommarkursen. Entreprenörskap och innovation är inte nödvändigtvis hållbart av sig självt – det finns ett stort behov av bättre verktyg och insiktsfulla reflektioner för att hjälpa till att forma en mer hållbar framtid, säger Karen Williams Middleton, docent vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation, och kursexaminator för den nya sommarskolan på Chalmers.

Initiativet är skapat inom ENHANCE-samarbetet mellan Europeiska tekniska universitet och är en del av de så kallade Tracks-kurserna på Chalmers. Före och efter den intensiva veckan i slutet av augusti genomför studenterna akademisk forskning i team, med syftet att skapa värde på ett hållbart sätt för människor runt om i Europa och för världen som helhet.

– Gruppen av doktorander och masterstudenter från våra sju ENHANCE-partneruniversitet kom med ett stort intresse, engagemang och utmanande frågeställningar till den platsförlagda veckan i Göteborg. Vi utformade kursen för att inkludera flera nya tillvägagångssätt: intervjuer med ”hållbara entreprenörer”; en kombination av individuella intervjuer i gruppformat; föreläsningar av forskare, institutionella aktörer och entreprenörer; studentledda sessioner inklusive workshop-facilitering av studenter; och studiebesök till föredömliga initiativ i Göteborgsregionen. Allt detta syftade till att göra de tekniska studenterna bekanta med fyra huvudaspekter som är relevanta för hållbart entreprenörskap och innovation: systematik, värdeskapande, samarbete och lagarbete, samt finansiering, säger kursledaren doktor Yashar Mansoori, som arbetar med ENHANCE på Chalmers.

En av studenterna var Arpita Chari, doktorand vid institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers:

– Jag sökte till kursen för att jag var intresserad av innovation och entreprenörskap när det gäller affärsstrategier med avseende på hållbarhet, särskilt efterverkningarna av covid-pandemin. Jag vill också tillämpa kompetensen från sommarskolan på frågor på industriell nivå, efter att jag tagit examen från mitt doktorandprogram.

– Med tanke på att det var första gången kursen körs tycker jag att den var väldigt väl utformad och strukturerad. De olika temana var relevanta och alla föreläsningar och workshops var genomtänkt kopplade till dessa teman. Jag gillade att det var en akademisk föreläsning, en policy/juridisk föreläsning, ett föredrag av en hållbarhetsentreprenör och sedan studentledda workshops varje dag. Denna blandning av innehåll gav en rik inlärningsupplevelse, säger Arpita Chari.

Professor Mats Lundqvist, Chalmers vicerektor för nyttiggörande, är glad över att universitetet kan erbjuda denna kurs och tillägger:

– Studenter från hela Europa uttrycker intresse för hur vi på Chalmers och i Sverige tar oss an hållbarhetsutmaningar. Northvolts och Volvos initiativ kring batteri-innovation, där Chalmers är mycket engagerat, är en inspiration för europeiskt ledarskap inom hållbart entreprenörskap och innovation, säger han.


Läs mer om ENHANCE-alliansen
Läs mer om Chalmers Tracks-kurser

Yashar Mansoori
  • Projektledare, Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Karen Williams Middleton
  • Biträdande professor, Entrepreneurship and Strategy, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Daniel Karlsson