Koldioxidutsläpp blir kemikalier i nytt EU-projekt

Bild 1 av 1
Utsläpp

​Mikroorganismer som "äter" koldioxid och förvandlar den till användbara kemikalier och material – det innebär en dubbel vinst, när koldioxidutsläpp tas omhand och mindre bildas i produktionen. Detta är avsikten med ett nytt europeiskt samarbetsprojekt som omfattar närmare en halv miljard kronor. Forskare från Chalmers hjälper utvecklarna med vägledning till den mest miljövänliga lösningen.

Det nya projektet PyroCO2 kommer att i stor skala demonstrera omvandling av industriella koldioxidutsläpp till förädlade kemikalier och material. Projektet, som genomförs av ett konsortium med 20 industri- och forskningspartners från 11 länder, ska visa ett nytt sätt att skapa värde från industriella koldioxidutsläpp – samtidigt som den kemiska industrin i Europa blir mer hållbar.

Projektet ska etablera och demonstrera en innovativ plattform för infångande och användning av koldioxid (CCU) som förvandlar industriell CO2 till kemiska byggstenar genom ett nytt bioteknologiskt tillvägagångssätt. Dessa omvandlas sedan ytterligare genom katalys till ett brett spektrum av produkter, inklusive andra värdefulla kemikalier som komponenter för färg och plast, syntetiska bränslen, samt återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara material som normalt produceras från fossila kolväten.

– Projektet utvecklar en bioteknologisk process där industriella CO2-ustläpp, till exempel från cementproduktion, används för att producera kemikalier. Det bidrar inte bara till att minska koldioxidutsläppen. Det omvandlar koldioxiden till kemikalier som annars troligtvis skulle produceras med fossila resurser ”, förklarar seniora forskaren Matty Janssen på Chalmers.

Chalmers roll i projektet är att vägleda utvecklarna av processen att göra designval som ger en mer miljövänlig utformning. Detta görs genom att föra in expertis och erfarenhet av att göra livscykelanalys (LCA) till projektet.

– Våra insatser kommer att pågå under hela projektet. Vi rekryterar för närvarande en doktorand som kommer att arbeta med att genom LCA göra den miljömässiga bedömningen av processen som utvecklas – och för vilken en konkret pilotanläggning kommer att byggas inom projektet. Framför allt kommer doktoranden att arbeta med vidareutveckling av metoder för framtidsinriktad LCA och utveckling av positiva miljöeffekter. Dessutom, min egen bakgrund som bioprocessingenjör kan vara användbar för vårt arbete och för att kommunicera med utvecklarna i projektet, säger Matty Janssen, som kommer att leda projektet på Chalmers tillsammans med professor Henrikke Baumann.

Det övergripande målet för det femåriga projektet, med en total budget på omkring 445 miljoner kronor, är att bygga och driva en anläggning som kan fånga 10 000 ton industriell CO2 per år – motsvarande de årliga koldioxidutsläppen från 2200 bilar – och använda den för att producera kemikalier. Europeiska kommissionen finansierar PyroCO2-projektet med ca 400 miljoner kronor inom EU:s ”gröna giv”, European Green Deal, som ska göra EU:s ekonomi hållbar och klimatneutral till 2050.

– Vi är glada över att äntligen kunna påbörja vårt ambitiösa arbete som syftar till att vara en ”game changer” för koldioxidintensiva europeiska industrier. Dessa kommer att kunna skapa värdefulla produkter från sina koldioxidutsläpp, möta behovet av ett lägre koldioxidavtryck samtidigt som de bibehåller sin konkurrenskraft och är en del av klimatlösningen, säger seniora forskaren Alexander Wentzel på SINTEF, det norska forskningsinstitutet som samordnar projektet.

PyroCO2-fabriken kommer att ligga vid industriområdet i Herøya Industrial Park i Porsgrunn, Norge, där det finns flera koldioxidtunga industrier. Här kommer PyroCO2-processen att dra nytta av nära på 100% förnybar el och även komplettera de pågående storskaliga CCU-projekten i Norge. När projektet väl har bevisats ser man framför sig att kopiera och ytterligare skala upp konceptet i hela Europa och vidare ut i världen.

Text: Daniel Karlsson samt via PyroCO2
Foto: Shutterstock


Projektet

  • PyroCO2 är ett femårigt innovationsprojekt inom European Green Deal
  • Syftet är att designa, bygga och driva en produktionsanläggning för kemisk produktion från nära 10 000 ton industriell CO2 per år
  • Projektperiod: 1 oktober 2021 till 30 september 2026
  • Budget: nära 44 miljoner euro, varav 40 miljoner euro kommer från Europeiska kommissionen. Chalmers erhåller 583 000 euro.
  • Samarbetspartners: SINTEF (koordinering, NO), SecondCircle (DK), Danmarks Tekniske Universitet (DK), Arkema France (FR), Le Centre National De la Recherce Scientifique (FR), Karlsruher Institut für Technologie (DE), Ciaotech SRL (IT), Axelera (FR), Firmenich SA (CH), NORCE Norwegian Research Centre AS (NO), Herøya Industripark (NO), Chalmers tekniska högskola (SE), Bioprocess Technology (ES), Norner Research (NO), SCG Chemicals (TH), Johnson-Matthey PLC (UK), Ranido S.R.O. (CZ), NextChem SPA (IT), Ecoinnovazione SRL (IT), Vestfold og Telemark Fylkeskommune (NO)
Mathias Janssen
  • Senior forskare, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation
Henrikke Baumann
  • Professor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Daniel Karlsson