Frida Smith får Henry Wallman-priset 2024

Henry Wallmans pris 2024 tilldelas Frida Smith, PhD inom omvårdnad samt forskningsledare på Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) och adjungerad universitetslektor på Chalmers TME, verksam inom Collaborative platform for Healthcare Improvement (CHI). Frida Smith har som forskare och innovatör lyckats översätta akademiska insikter till verkliga förbättringar inom sjukvården.

Frida Smith

Motiveringen lyder:

Frida Smith har som forskare och innovatör lyckats översätta akademiska insikter till verkliga förbättringar inom sjukvården.

Med sin erfarenhet som onkologisk specialistsjuksköterska och ledare i cancerforskning vid Regionalt cancercentrum väst, samt docent vid Chalmers, är hon ett utmärkt exempel på hur samarbete över disciplinerna kan leda till innovationer.

Med expertis inom vårdvetenskap, digital innovation och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling har hon gjort stora framsteg inom området strålbehandling för cancerpatienter. Här har hon inte bara förbättrat cancervården, utan även förbättrat patienternas upplevelse av den.

Frida Smiths insatser visar att när teknik och hälso- och sjukvård samarbetar kan det resultera i värdefulla innovationer. Hennes önskan att förbättra vården, hennes entreprenöriella anda och goda förmåga att samverka gör henne till en inspiration och en innovatör värd att uppmärksamma.


Priset kommer att delas ut i samband med Vitalis, Nordens ledande konferens och utställning inom eHälsa, tisdag den 14 maj kl 13.00 – 13:50. Platsen är på scen i Innovation Area. Utöver överlämnande av priset kommer föredrag kopplade till pristagaren och priset att ingå i prisceremonin.


Om priset

Stiftelsen Medicin & Teknik (SMT) är sedan 1985 en stiftelse vid Chalmers som verkar för ett ökat nyttiggörande av akademiskt driven multidisciplinär medicinteknisk forskning och innovation.

Stiftelsen skall årligen dela ut ett innovationspris i Henry Wallmans anda avsett att belöna företrädesvis yngre forskare, forskarstuderande eller forskargrupper, som i nära samverkan mellan expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård.

Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling. Hans arbeten på 1950-talet lade grunden till Chalmers och i väsentliga delar också svensk forskning på området.

Mer information om stiftelsen, Henry Wallman och priset

Frida Smith
  • Adj universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation