Fortsatt partnerskap för livscykelperspektivet

Bild 1 av 1
SLC

Att arbeta med livscykelperspektivet är av strategisk vikt för allt fler organisationer. Swedish Life Cycle Center vid Chalmers är en unik plattform för samverkan. Centrumet har sedan 1996 fört samman svensk livscykelkompetens och framstående företag, vilket har varit avgörande för att utveckla och ta till sig livscykelperspektivet i det svenska samhället, samt bidragit till viktiga internationella initiativ. Nu inleds nästa etapp.

​– Behovet och efterfrågan av både livscykelinformation och av livscykelkompetens fortsätter att öka. Kraven kommer från kunder, konsumenter och investerare, men vi ser också allt fler legala krav på både nationell nivå och inom EU. Även företag som vill skapa sig fördelar på marknaden och attrahera arbetskraft tillämpar och kommunicerar livscykelperspektivet, säger Sara Palander, föreståndare för Swedish Life Cycle Center vid Chalmers tekniska högskola.

Med 25 års samarbete inom livscykelområdet fortsätter Swedish Life Cycle Center sin verksamhet och en verksamhetsplan på tre nya år och flera nya samarbeten mellan akademi, forskningsinstitut, industri och myndigheter har tagits fram. Den 1 januari 2022 gick centrumet in i etapp 10 av samarbets- och kompetensbyggande aktiviteter, med över 500 yrkesverksamma i sitt partnernätverk.

Några av de områden som kommer att hanteras under den kommande verksamhetsperioden är: cirkulär ekonomi, klimatneutralitet, Environmental Footprint (ett initiativ från EU-kommissionen), hantering av livscykeldata, samt biologisk mångfald. Nytt för denna period är att centrumet tillsatt en vetenskaplig ledare för att höja den vetenskaplig kvalitén ytterligare.

– Det är otroligt viktigt med en helhetssyn när man arbetar med hållbarhet. Livscykelperspektivet är därför avgörande för att nå våra hållbarhetsmål som samhälle, organisation och företag, säger Lars Mårtensson, ordförande i Swedish Life Cycle Centers styrelse och miljö- och innovationschef på Volvo Trucks.

Swedish Life Cycle Center spelar en viktig roll för alla aktörer inom centrumet för att bygga nätverk, kompetens och påverka utvecklingen framåt. Hur ett partnerskap utformas är upp till partnern. Vissa partners värdesätter den direkta kontakten till nätverket och forskningen. Andra är engagerade i expertgrupper som går i linje med deras organisations agenda. Och vissa organisationer menar att centrumet har varit och är en nyckel i deras kontinuerliga arbete med livscykelrelaterade frågor.

Ett exempel på ett partnersamarbete är projektet ”Innovationskluster för livscykelperspektivet” som finansieras av Energimyndigheten och centrumpartners. Tack vare detta projekt finns en större möjlighet att sprida kunskap om livscykelperspektivet till en bredare målgrupp.

– Tillsammans med våra nytillkomna partners har vi möjligheten att förstärka samverkan och utbytet och arbeta för vår vision: Credible and applied life cycle thinking globally.
”Partnership is the new leadership” och utifrån det så ser jag fram emot att lära, inspireras och utforska hur vi tillsammans kan utveckla och utvecklas inom bland annat cirkularitet och klimatneutralitet, säger Lars Mårtensson.

Om Swedish Life Cycle Center
Swedish Life Cycle Center grundades 1996 vid Chalmers tekniska högskola och är ett kompetenscentrum och samverkansplattform för akademi, forskningsinstitut, industri och myndigheter. Det främjar kompetensuppbyggnad och kunskapsutbyte för att utveckla och tillämpa livscykelområdet. Med sin multidisciplinära metodik och samarbete mellan forskare, praktiker och beslutsfattare är centret en erkänd aktör inom området.

Centrets vision är ”trovärdigt och tillämpat livscykeltänkande globalt” och uppdraget är att verka för att livscykelperspektivet integreras i processer och beslutsfattande inom industri, policy och andra delar av samhället. Det är ett partnerdrivet samarbete, där partnerna sätter agendan och genomför alla aktiviteter. Idag består centret av ett nätverk på runt 500 personer involverade i forskningsprojekt, arbetsgrupper (för lärande) och expertgrupper (för påverkan och inflytande), utbildning (yrkesverksamma och högre utbildning) och i nätverkande och kommunikationsaktiviteter (interna konferenser, webbseminarier etc.).

Partners 2022
AB Volvo, CEVT, Chalmers tekniska högskola (värd för centrumet), Electrolux, Essity, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Naturvårdsverket, Polestar Performance, RISE Research Institutes of Sweden, Scania, SKF, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Vattenfall, Volvo Personvagnar

Läs mer på www.lifecyclecenter.se

Maria Rydberg
  • Projektledare, Projekt- och centrumledning, Teknikens ekonomi och organisation
Anna Wikström
  • Projektledare, Projekt- och centrumledning, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

SLC