marrydb_Maria_Rydberg

Maria Rydberg

  • Projektledare, Projekt- och centrumledning, Teknikens ekonomi och organisation