Studenterna som vill rasera Chalmers könsstrukturer

Bild 1 av 1
Medlemmar i studentföreningen CWA

Med ett omfattande kvinnligt nätverk, starka näringslivskontakter och en rejäl dos kämpaglöd jobbar en av Chalmers största studentorganisationer CWA – Chalmers Women's Association – för att skapa en mer jämställd akademi och teknikbransch.
– Det finns många mossiga strukturer kvar på Chalmers, men vi i CWA kan göra skillnad, säger Anna Englund, vice ordförande.

Med ett omfattande kvinnligt nätverk, starka näringslivskontakter och en rejäl dos kämpaglöd jobbar en av Chalmers största studentorganisationer CWA – Chalmers Women's Association – för att skapa en mer jämställd akademi och teknikbransch.

– Det finns många mossiga strukturer kvar på Chalmers, men vi i CWA kan göra skillnad, säger Anna Englund, vice ordförande.

Sexistiska skämt på kårfesten. Lärare som svarar den manliga studenten, fast kvinnan ställde frågan. Börsevent eller studiebesök i industrin där ingen kvinnas röst hörs, och där männen är i överväldigande majoritet.

Det är några vardagsexempel på hur den ojämna könsbalansen bland Chalmers studenter kan ta sig uttryck.

– Att vara i minoritet i en grupp… Även om ingen är direkt otrevlig så kräver det alltid mer energi. För du behöver tolka och läsa av situationer, och du hamnar lätt i underläge när det kan vara svårare att våga ta plats och ställa frågor. Därför behövs mötesplatser för kvinnor i miljöer som är så mansdominerade som Chalmers är, säger Hanna Svensson.

Inspiration och nätverkande

År 2020 var Hanna Svensson med och grundade en ny studentförening på Chalmers, Chalmers Women's Association, CWA. Föreningen vill utmana de strukturer och fördomar om kön som fortfarande kan prägla studentlivet för många kvinnliga och icke-binära studenter. Engagemanget har växt stadigt: idag är CWA en av Chalmers största studentföreningar med över 500 aktiva medlemmar.

Tre år efter starten berättar Hanna Svensson om CWA:s resa, tillsammans med vice ordförande Anna Englund och eventansvariga Jennifer Stevrell och Marie Stenelo. Att bygga ett starkt nätverk för att motivera och engagera studenter är ett viktigt mål. Men också att skapa värdefulla kontakter inom teknikbranschen, och att peppa studenter att bryta normer och våga ifrågasätta föråldrade stereotyper inom akademin och industrin.

– Vi har företagsbesök som hjälper studenterna att nätverka med industrin och få in en fot i arbetslivet. Vi har sociala event där vi träffas och har roligt, och inspirationsevent. Nyligen bjöd vi exempelvis in Nazanin Nematshahi, affärsområdeschef på Microsoft, som berättade om allt hon har tagit sig igenom. Hon gav verkligen våra medlemmar verktyg att ta med sig, säger Anna Englund.

Samarbeten med industrin

Från början fick CWA stöd av Chalmers jämställdhetssatsning Genie, men idag kommer resurserna från sponsorer och partnerskap med näringslivet – främst Volvo Group och McKinsey & Co. CWA kontaktas regelbundet av företag som vill starta samarbeten kring jämställdhetsfrågor.

– Många har tydliga mål som de vill uppnå tillsammans med oss, och det kan bli väldigt bra samarbeten. Men det finns också företag som inte alls har jobbat med jämställdhetsfrågor, saknar egna reflektioner och bara tar kontakt med oss för att det ska se bra ut. Vi mötte exempelvis en manlig företagsrepresentant som hela tiden avbröt, tog över mötet helt och i slutet sa med förvåning ”Men ni var ju riktigt seriösa.” I sådana fall tackar vi nej till samarbete. Våra partners måste mena allvar med sitt jämställdhetsarbete, kunna representera oss och stå för våra värderingar, säger Marie Stenelo.

Vill förändra branschen

Hanna Svensson, som numera arbetar på Volvo Cars, tycker att hon har haft stor nytta av sitt engagemang i CWA innan hon kom ut i arbetslivet.

– Tiden med CWA har gjort mig mer medveten om de jämställdhetsproblem som finns, och gett mig både beredskap och verktyg för att hantera dem. Generellt uppfattar jag att många aktörer i näringslivet har blivit bättre på jämställdhetsfrågor. Men det beror väldigt mycket på kulturen och ledarskapet, och om det verkligen finns en vilja att ändra på förlegade strukturer. Det finns fortfarande många som ser jämställdhet som något utanför deras eget ansvarsområde och säger: ”det där är något som HR kan syssla med”, säger Hanna Svensson.

Hon ger ett exempel på en kollega som diskuterat jämställdhetsfrågor på sociala medier, och fick frågan om hon inte var rädd att detta skulle skada hennes karriär. Skrämmande, anser studenterna i CWA, som hoppas att de kan bidra till en förändring.

– Ju större gemenskap CWA har här på Chalmers, och ju mer vi nätverkar med industrin, desto större möjligheter har vi att göra skillnad när våra studenter kommer ut i arbetslivet. Vi behöver fasa ut det gamla tänket. Ju mer jag engagerar mig, desto mer peppad blir jag att försöka ändra branschen, säger Jennifer Stevrell.

Högre utsatthet bland studenter

År 2022 släpptes en rapport om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i den svenska högskolesektorn. Den visade att kvinnliga studenter och doktorander är extra utsatta, och siffrorna från Chalmers var dessutom något högre än genomsnittet bland de deltagande lärosätena. Exempelvis har 16 procent av Chalmers kvinnliga studenter upplevt förolämpande eller respektlösa kommentarer, och 32 procent har fått påträngande och obehagliga frågor om sitt privatliv. Det är också betydligt vanligare för kvinnor än för män att bli ifrågasatta och anklagade för inkompetens.

– Det är inga trevliga siffror. Under metoo-rörelsen kom det fram många berättelser från studenter om kränkningar och sexuella trakasserier. Även om en del har hänt finns många mossiga strukturer kvar på Chalmers, säger Anna Englund.

CWA tycker att Chalmers har ett stort ansvar för att se till att medvetenheten om jämställdhetsfrågor ökar över alla delar av lärosätet.

– Genie gör ett grymt jobb, men egentligen är det fel att detta initiativ ligger som en ”extra” satsning, nästan som en extern part, när de här frågorna behöver vara integrerade i hela verksamheten. Vi tycker att diskussioner och utbildning i jämställdhetsfrågor borde vara en självklar och obligatorisk del av alla program och utbildningar, säger Marie Stenelo.

Männens engagemang också viktigt

Samtidigt är CWA övertygade om att det inte räcker att enbart kvinnor engagerar sig. För att nå verklig förändring behöver också männen komma med på tåget. Inte bara ur demokratisynpunkt, utan för att det även gynnar dem.

– Grupper som är mer blandade är mer framgångsrika. Det behövs fler manliga förebilder som visar att detta är viktigt, och dessutom personligt, även för män: det handlar ju om deras studiekamrater, systrar, mammor. Det kan kräva mod att våga ifrågasätta strukturer, och exempelvis säga ifrån om man hör kommentarer som inte känns ok. Men ju fler som tar det steget, desto fler kommer hänga på. Vi kan inte göra något åt det som varit, men männen kan vara med och påverka framtiden i den bransch de själva ska bli en del av, säger Jennifer Stevrell.

Läs mer om CWA

Könsfördelning i utbildningen

2022 hade Chalmers:

• 10 595 helårsstudenter, varav 33 procent kvinnor och 67 procent män
• 615 lärare, varav 27 procent kvinnor och 73 procent män

Några utdrag ur rapporten och specifika siffror för Chalmers:

• 28% av de kvinnliga studenterna på Chalmers har en eller två gånger eller ibland, blivit utsatta för sexuella inviter eller fått frågan om att träffas utanför arbetet på ett obekvämt eller obehagligt sätt. I Sveriges hela högskolesektor är siffran 14%. För männen är siffran 10% resp. 7%.

• 16% av Chalmers kvinnliga studenter har upplevt förolämpande eller respektlösa kommentarer. Bland män är siffran 11%. I Sveriges hela högskolesektor är siffran 11% för kvinnor och 10% för män.

• 32% av Chalmers kvinnliga studenter har upplevt påträngande och obehagliga frågor om sitt privatliv. Bland män är siffran 17 procent. I Sveriges hela högskolesektor är siffran 20% resp. 17%.

• 14% av Chalmers kvinnliga studenter och 6% av de manliga svarar att det har hänt att någon tagit i dem på ett sexuellt sätt t.ex. genom att ta tag i, hålla fast, kyssa, krama eller smeka på ett obekvämt eller obehagligt sätt. I Sveriges hela högskolesektor är det 5% för kvinnorna och 3% för männen.

Från Chalmers interna undersökning, studentbarometern, är det störst skillnad mellan kvinnor och män på frågan “Jag upplever Chalmers som ett lärosäte fritt från diskriminering” (Ja: män 83% och kvinnor 75%).

Läs hela rapporten här: ”Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor”

Läs den interna rapporten som analyserat data specifikt för Chalmers:

Skribent

Ulrika Ernström