Chalmersforskare leder regionens nya klimatråd

Den första oktober 2021 startar sex forskare sitt uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd för att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.

Nya forskarrådet
Forskarrådet ska ge underlag för att påskynda klimatarbetet i Västra Götaland. Från vänster: Annika Nilsson, Filip Johnsson, Karin Bradley, Björn Sandén, Frances Sprei och Sverker Jagers. Fotograf: Amanda Martling

Beslutet om ett forskarråd är kopplat till regionstyrelsens beslut tidigare i år om en koldioxidbudget beräknad för hela Västra Götaland. Forskarna har hög kompetens inom olika områdena som är viktiga för länets klimatoms​tällning. I den årliga rapport som ska presenteras varje år kan fokus variera mellan åren utifrån vad som bedöms viktigt för att minska utsläppen inom Västra Götaland. Rådet kan fritt välja att inrikta sin analys på olika aktörer, exempelvis Västra Götalandsregionen, kommuner, företag och andra organisationer.

Årlig rapport om vilka klimatinsatser som​ behöver prioriteras

Forskarrådets analys ska utgå ifrån de regionala klimatmålen, koldioxidbudgeten och den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030. I slutet av varje år ska rådet rapportera om vilka prioriteringar – inte bara olika klimatinsatser, utan också för den samlade politiken och samhällsutvecklingen – som behövs för att hålla koldioxidbudgeten.

– Jag ser fram emot detta viktiga arbete för att öka kunskapsutbytet mellan forskare och olika beslutsfattare i Västra Götaland. Vi vet att det är en stor utmaning att nå klimatmålen och att vi därmed behöver olika verktyg för att snabba på omställningen, så jag hoppas att vi inom forskarrådet kommer kunna bidra genom att presentera konkreta rekommendationer som kan leda till minskade utsläpp, säger Frances Sprei från Chalmers tekniska högskola som är ordförande i forskarrådet.​

De sex forskarna 2021-2023

  • Frances Sprei, ordförande. Docent inom hållbar mobilitet, Chalmers tekniska högskola.
  • Sverker Jagers, vice ordförande. Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Björn Sandén. Professor i innovation och hållbarhet, Chalmers tekniska högskola.
  • Filip Johnsson. Professor i uthålliga energisystem, Chalmers tekniska högskola.
  • Annika Nilsson. Universitetslektor förvaltningsrätt, Uppsala universitet.
  • Karin Bradley. Universitetslektor och docent vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH.​

Mer information 

Läs mer om rådet på Västra Götalandregionens webbplats

Årlig rapport ska visa vad som krävs

I den rapport som ska presenteras varje år kan fokus variera mellan åren utifrån vad som bedöms viktigt för att minska utsläppen inom Västra Götaland. Rådet kan fritt välja att inrikta sin analys på olika aktörer, exempelvis VGR, kommuner, företag och andra organisationer.

Forskarrådets rapport december 2022: Transporter i fokus

Forskarrådets rapport januari 2022: En första observation från forskarrådet

Kontakt

Frances Sprei
  • Biträdande professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Filip Johnsson
  • Professor, Energiteknik, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Björn Sandén
  • Professor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation