fsprei_Frances_Sprei

Frances Sprei

  • Docent, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Enhetschef, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap
0

Frances Sprei forskar kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon samt innovativa rörlighetsformer som bilpooler och samåkning. Ekonomiska, politiska, tekniska och beteendemässiga aspekter beaktas. Hennes mål är att hitta och utvärdera incitament, affärsmodeller och metoder för att göra människors resande mer hållbart.
Frances Sprei arbetar aktivt med tredje uppgiften och med att bistå i olika policysammanhang. Hon är medlem i arbetsgruppen för fossilfria transporter i Samverkansprogrammet för Näringslivets klimatomställning. Hon är också ordförande för forskarrådet för Västra Götalands klimatarbete och sitter i styrelsen för Transport & Environment.