Alma-teleskopet: nya mottagare lovar nya insikter om våra kosmiska ursprung

Bild 1 av 2
Mottagare för Alma-teleskopet (foto: ESO/NOVA)
Mottagare för Alma (Foto: NOVA/ESO)
En kryostat på en av antennerna i teleskopet Alma, som nu för första gången rymmer 10 mottagare. Mottagarna registrerar signaler från universum inom specifika frekvensband inom området 950 till 35 GHz. De kyls i en kryostat till en temperatur så låg som -269 °C. Installationen av Band 2-mottagarna inleddes 2023 och ger Alma-antennerna möjlighet att observera inom det slutliga frekvensområde (67-116 GHz) som de designades för.

Forskare och ingenjörer vid superteleskopet Alma har gjort de första mätningarna med nya mottagare som öppnar upp ännu ett nytt fönster mot universum. Mottagarna har konstruerats av forskargruppen Gard vid Chalmers och Onsala rymdobservatorium. Med mottagarna på plats får Alma nya möjligheter att utforska våra kosmiska ursprung, från fjärran galaxer och stjärnor till planeter och livets byggstenar.   

Bild: NOVA/ESO
En av Alma:s nya Band 2-mottagare. Denna kallhylsa är den delen av mottagarutrustning som hålls vid en mycket låg temperatur, medan en yttre varmhylsa hålls vid rumstemperatur. Band 2-mottagarna är känsliga för signaler från universum mellan 67 och 116 GHz.
Fotograf: NOVA/ESO

Mottagarna gör det möjligt för Alma att observera inom det slutliga frekvensområdet – med våglängder mellan 2,6 och 4,5 mm (frekvensområdet 67–116 GHz) – som teleskopet designades för. Detta så kallade “Band 2” öppnar ett nytt fönster mot vårt kosmiska ursprung som avslöjar dels hur avlägsna galaxer och stjärnor uppstår, dels hur planeter och byggstenarna till liv bildas.

ALMA Band 2 kommer ge möjlighet att göra viktiga mätningar av det kalla interstellära mediet, den blandning av gas och stoft som finns i rymden mellan stjärnorna och som är material för stjärnbildning. ALMA kommer också att kunna studera egenskaperna hos stoft och molekyler i allehanda objekt, från planetbildande skivor till avlägsna galaxer med en detaljrikedom som inte varit möjlig tidigare.

På närmare håll kommer de nya mottagarna att möjliggöra observationer av komplexa organiska molekyler i närbelägna galaxer och ge ledtrådar till hur miljöer som är gynnsamma för liv kan bildas. De kommer också att ge bidrag till förståelsen av hur planeter bildas genom att studera “snölinjen” för kolmonoxid, en region i planetbildande skivor tillräckligt långt från moderstjärnorna för att gasen ska kondensera.

ALMA är beläget på Chajnantorplatån i Chile och består av 66 antenner, vardera utrustad med en uppsättning av extremt känsliga mottagare. Varje mottagare observerar inom ett särskilt band eller våglängdsområde i submillimeter/millimeterområdet i det elektromagnetiska spektret. Totalt täcker alla dessa band ett område från 0,3 till 8,6 mm (950 till 35 GHz; Band 10 till 1). Band 2 öppnar ett helt nytt fönstret från 67 till 84 GHz och expanderar bandbredden i frekvensområdet 84–116 GHz, som också täcks av Band 3.

Den första Band 2-mottagaren installerades och testades framgångsrikt på en ALMA-antenn tidigare i år. Nu har en andra och en tredje Band 2-mottagare installerats på två andra antenner, vilket ger möjlighet till sann interferometri. Detta innebär att man mäter fransmönstret som bildas av korrelationen mellan multipla signaler från ett ljust astronomiskt objekt. Nu när dessa fransar har observerats för första gången har astronomerna kombinerat signalen från två antenner för första gången i Band 2. När ytterligare antenner uppgraderas med Band 2-mottagare kommer detaljrikedomen och känsligheten att öka vilket ger allt mer exakta observationer av universum.

Utvecklingen av Band 2 leddes av ESO och inkluderade partners från National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ), University of Chile och flera europeiska institut och industrier.

De första mottagarna har tillverkats av ett internationellt konsortium i vilket Gruppen för avancerad mottagarutveckling (GARD) vid Onsala rymdobservatorium, Chalmers, ingår tillsammans med Netherlands Research School for Astronomy (NOVA), samt Italian National Institute for Astrophysics (INAF) i samarbete med NAOJ.

Nästa steg för teamen är att optimera funktionen hos de nya mottagarna, vilket sedan följs av storskalig produktion av mottagare för installation på samtliga 66 antenner. Med Band 2 på plats får Alma en bandbredd fyra gånger större än de flesta nuvarande Alma-mottagare, vilket dramatiskt förbättrar hur snabbt observationerna kan utföras. 

Tillsammans med de uppgraderingarna för Alma som är planerade mot 2030 innebär Band 2-mottagarna början på en ny tid för teleskopet, och för utforskandet av våra kosmiska ursprung.

Teleskopet ALMA i Chile Foto: ESO
Teleskopet ALMA i Chile.
Fotograf: ESO

Mer om Alma

Alma är ett partnerskap mellan ESO (som representerar dess medlemsstater, bland dem Sverige), NSF (USA) och NINS (Japan), tillsammans med NRC (Kanada), NSTC och ASIAA (Taiwan) och KASI (Sydkorea) i samarbete med republiken Chile. Joint ALMA Observatory drivs av ESO, AUI/NRAO och NOAJ.

Chalmers och Onsala rymdobservatorium har varit med sedan starten och bland annat byggt mottagare till Alma. Vid Onsala rymdobservatorium finns Nordic Alma Regional Centre som tillhandahåller teknisk expertis om Alma och som hjälper nordiska astronomer att använda teleskopet.​

Bilder

För högupplösta bilder, se pressmeddelandet hos ESO: https://www.eso.org/public/sweden/announcements/ann23013/

Robert Cumming
  • Kommunikatör, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Vincent Desmaris
  • Enhetschef, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap