Plastskräp kan bli framtidens resurs

Bild 1 av 1
Henrik Thunman
Verapodden träffar Henrik Thunman på Chalmers kraftcentral, en unik anläggning som lockar forskare från hela världen. Foto: Oscar Mattsson

Verapodden: Den har spelat en viktig roll för den tekniska och ekonomiska utvecklingen – och är samtidigt ett stort miljöproblem. Men med ny teknik kan framtidens plast bli cirkulär och tillverkas av sopor. Det menar Henrik Thunman, professor på avdelningen för energiteknik.

Idag är det bara omkring tio procent av allt insamlat plastskräp som materialåtervinns, och produkterna som tillverkas av blandad nedsmält plast blir ganska simpla. På Chalmers plockar forskarna isär plasten på mikronivå genom förgasning så att dess minsta byggstenar kan sättas ihop till nya produkter utan svinn och utan begränsningar i kvaliteten.

Verapodden träffar Henrik Thunman på Chalmers kraftcentral, en unik anläggning som lockar forskare från hela världen. Här utvecklas ny teknik för en mer hållbar framtid, i samarbete med industrin och den offentliga sektorn.


Om Verapodden

I Chalmers Verapodd hör du personliga samtal med forskare, studenter, lärare och alumner. Vilka är deras erfarenheter, drivkrafter och visioner? Vad blir det av kunskapen från Chalmers?

Projektledare: Cecilia Hillman & Maria Saline, Genie

Originalmusik av Stefan Karlsson
Programledare, teknik & redigering: Malin Avenius
Producent: Anne-Christine Nordin.

Vera Sandberg blev Sveriges första kvinnliga ingenjör år 1917. Hon studerade som ensam kvinna bland 500 män. Idag är rymmer Chalmers tekniska högskola 10 500 studenter och en tredjedel är kvinnor.

Relaterat

Blandat avfall blir prima plast med banbrytande återvinning 

Chalmers kraftcentral 

Chalmers utbildningsprogram och kurser

30 kreativa tekniska grundutbildningar,
ett 40-tal masterprogram och två versioner av Tekniskt basår – på Chalmers finns något för alla. Läs mer. 

 

Henrik Thunman
  • Professor, Energiteknik, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Cecilia Hillman
  • Enhetschef, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
Maria Saline
  • Projektledare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd