Nytt trådlöst teknikcenter driver hållbarhet och innovation

Bild 1 av 1
Bild på tre personer
Christian Fager och Marianna Ivashina med Maria Wargelius (i mitten), ordförande för WiTECH centrums styrelse.

WiTECH, Wireless Infrastructure Technology på Chalmers, får 36 miljoner kronor från Vinnova inom områden som är viktiga för en hållbar industri och digital samhällsomvandling.

Det nyetablerade WiTECH kompetenscentret, som drivs av institutionen för elektroteknik (E2) i nära samarbete med institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), avser att vara en nyckelspelare för att skapa en hållbar framtid genom att:

  • Utveckla nästa generations robusta och pålitliga trådlösa kommunikations- och sensorsystem (till exempel sjätte generationens trådlösa telekommunikation 6G); och
  • Hållbara, energieffektiva halvledarkomponenter och processer.
Porträtt
Marianna Ivashina

– Det har varit hög konkurrens och vi har framgångsrikt navigerat i ett konkurrenskraftigt landskap och är mycket nöjda med resultatet. WiTECH-konsortiet och Chalmers som värd har valts på grund av vår meritlista i att leda liknande center, forskare på toppnivå och forskningsinfrastrukturer i världsklass. Vi tror på att främja starka och ömsesidigt fördelaktiga samarbeten med branschledare, där alla parter bidrar med sin expertis och resurser för att uppnå gemensamma mål, säger Marianna Ivashina, föreståndare för WiTECH.

Enligt Marianna Ivashina behöver Sverige göra snabba förändringar inom hela sektorn för trådlös kommunikation och avkänning på grund av pågående geopolitiska förändringar och samhällsutmaningar.

Genom fyra områden kommer WiTECH möta behoven:

  • Digitala signalbehandlingstekniker för framtida konvergens av trådlösa infrastrukturtjänster (d.v.s. kommunikation, lokalisering och avkänning) och global tjänstetäckning för att möjliggöra effektiv resursdelning och överbrygga den digitala klyftan.
  • Agila, hållbara och energieffektiva trådlösa hårdvarulösningar som möjliggör användning av nya data och mindre miljöpåverkan.
  • Säkra designprocesser för halvledarkomponenter och autonoma testmetoder för pålitliga systemdesigner och ökad produktionseffektivitet.
  • Enat ekosystem anpassat efter centrumuppdraget och ökad samarbetsmiljö.

WiTECH-centret har fantastiska idéer och det är dags att förverkliga dem.

– Vi strävar efter att etablera en plattform för nära samarbete mellan centerpartners genom att engagera dem i flera forskningsprojekt, utbildningsaktiviteter och experimentella demonstrationer som spänner över centrets olika aktiviteter. Vi kommer att utnyttja centrets infrastrukturer och kompetenser för att möta EU:s plan för 6G och halvledare.

År 2028 kommer Göteborg för första gången någonsin att stå värd för Europas största konferens och mässa inom mikrovågsteknik - European Microwave Week 2028. WiTECH kommer att använda denna unika möjlighet att lyfta fram sina initiativ, inklusive centerdemonstrationer, och skapa samarbeten med nya partners.

– Långsiktigt vill vi utöka demonstrationerna av våra forskningsresultat till verkliga kommunikations- och avkänningsmiljöer. Vi har en idé om att installera en 5G+/6G trådlös infrastruktur på RISE och/eller Veoneers anläggning i Vårgårda och integrera olika komponenter och delsystem från våra partners, till exempel mobila basstationer, mänskliga användare, bilar, obemannade flygfarkoster och satellitnät för att demonstrera konvergens mellan trådlösa tjänster.

De deltagande partnerna (totalt 18) täcker alla kritiska delar av värdekedjan för trådlös infrastruktur, inklusive tillverkare av halvledarchips, enheter och antenner/sensorer till (sub) systemintegrationer och systemtestleverantörer.

WiTECH bygger på arvet från de tidigare centren inom trådlös teknologi, GigaHertz och ChaseOn, som Chalmers var värd för under 2008–2021. Genom att slå samman dessa stora forskarsamhällen till ett gemensamt konsortium är WiTECH väl rustat att tackla tekniska utmaningar och hantera samhälleliga behov mer effektivt.

– Den beviljade finansieringen av WiTECH är ett resultat av gemensamma ansträngningar från många forskare på Chalmers och industripartners. Jag är hedrad över att få möjligheten att leda detta center och ser fram emot den spännande resan, avslutar Marianna Ivashina.

För mer information, kontakta:

Föreslagna direktören för WiTECH Center

Marianna Ivashina
  • Enhetschef, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik

Föreslagna biträdande föreståndaren för WiTECH Center

Christian Fager
  • Professor, Mikrovågselektronik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Sandra Tavakoli