Nya rutiner för anmälan till ordinarie tentamenstillfälle inför läsåret 24/25

Bild 1 av 1
Studenter som skriver tentamen

Chalmers tar över ansvaret och anmäler alla studenter till första ordinarie tentamenstillfälle från och med läsåret 24/25. Detta innebär att du inte längre behöver anmäla dig själv till ordinarie tentamenstillfälle om du är registrerad på det aktuella kurstillfället som tentamenstillfället tillhör.

Ska du däremot skriva en omtenta behöver du även i fortsättningen anmäla dig själv. Viktigt att känna till är att du ansvarar också för att kontrollera att du är anmäld, oavsett om det är Chalmers som anmält dig eller om du har gjort det på egen hand. Glöm inte att avanmäla dig om du ångrat dig och inte tänker skriva din tentamen.

Låter det krångligt? Vi reder ut begreppen

Du blir anmäld genom Chalmers

  • Om du är registrerad på aktuellt kurstillfälle och tänker skriva tentan på ordinarie tentamenstillfälle.

Du måste anmäla dig själv

  • Om du är registrerad på ett tidigare kurstillfälle än det aktuella och planerar att skriva en omtenta.
    Du anmäler dig då under gällande anmälningsperiod som du hittar under läsårstiderna.

Kontroll av anmälan görs i Ladok för studenter

Du loggar in på ditt konto i Ladok för studenter för att kontrollera att du är anmäld till rätt tentamenstillfälle. Ska du anmäla dig till en omtenta eller avanmäla dig från ett tentamenstillfälle så gör du det också i Ladok.

Varför har Chalmers tagit detta beslut?

– En av orsakerna till att vi inför att tentamensanmälan, till ordinarie tentamenstillfälle, sker genom Chalmers är att tentamen är en del av kursen och ska vara möjlig att genomföra för de studenter som är registrerade på det aktuella kurstillfället.
En annan anledning är förhindra att studenter missar att anmäla sig till ordinarie tentor, något som kan ge stora konsekvenser för studierna, säger Monika Tykeson, enhetschef för Studie- och systemadministration på Chalmers.

Läs mer om tentamen på Chalmers

Kontaktperson

Monika Tykeson
  • Enhetschef, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd