Ytterligare matematiker får stöd för sin forskning

Bild 1 av 1
KAW

Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, får fyra av årets 18 anslag som delas ut inom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Eusebio Gardella, Christian Johansson och Klas Modin får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige, och Jiacheng Xia får en postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet.

Matematikprogrammet är en långsiktig satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Under åren 2014–2029 är tanken att 650 miljoner kronor ska anslås till svensk matematisk forskning. Varje år rekryteras både yngre och mer erfarna, seniora matematiker, till Sverige. Samtidigt får unga, svenska matematiker en möjlighet att resa ut i världen på en postdoktoral tjänst.  

 

– I och med denna omgång har 152 forskare fått anslag inom programmet. Vi ser att satsningen har haft effekt. Sverige har börjat återta en internationellt ledande roll inom matematik och det behövs om vi även ska kunna vara ledande inom framtidsområden som exempelvis datadriven life science, AI och kvantteknologi där Stiftelsen också gör stora satsningar, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

 

Svenska universitet med en matematisk institution har möjlighet att nominera kandidater till programmet. Dessa utvärderas sedan av Kungl. Vetenskapsakademien som samarbetar med Stiftelsen. 

 

– Efterfrågan på matematisk kunskap har bara växt de senaste åren, inte minst i samband med utvecklingen inom AI. För att kunna förse Sverige med duktiga matematiker kommer den här satsningen vara otroligt viktig de närmaste åren. Därför är vi väldigt glada över att kunna hjälpa till med att identifiera begåvningar som är värda att satsas på, säger Hans Ellegren, ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien. 

 

Sex forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Dr Jiacheng Xia, Chalmers tekniska högskola (University of Wisconsin, Madison, USA) 
Doktorand Josefien Kuijper, Stockholms universitet (University of Toronto, Kanada) 
Doktorand Stefan Reppen, Stockholms universitet (University of California, Berkeley, USA) 
Doktorand Linnéa Gyllingberg, Uppsala universitet (University of California, Los Angeles, USA) 
Doktorand Robin Stoll, Stockholms universitet (University of Cambridge, Storbritannien) 
Doktorand Louis Hainaut, Stockholms universitet (University of Chicago, Illinois, USA) 
 

Fem forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige: 

Dr Eusebio Gardella, Göteborgs universitet 
Dr Gustavo Jasso Ahuja, Lunds universitet 
Dr Danijela Damjanovic, KTH 
Dr Christian Johansson, Göteborgs universitet 
Professor Klas Modin, Chalmers tekniska högskola 

 

Sex etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes): 

Professor Christina Lienstromberg, University of Stuttgart, Tyskland (Lunds universitet) 
Professor Rita Pardini, Universitá di Pisa, Italien (Stockholms universitet) 
Professor Jonathan Breuer, Hebrew University of Jerusalem, Israel (KTH) 
Professor Mario Wüthrich, ETH Zürich, Schweiz (Stockholms universitet) 
Professor Ezra Getzler, Northwestern University, Illinois, USA (Uppsala universitet) 
Professor Marco Martens, Stony Brook University, New York, USA (Uppsala universitet) 
Professor Steffen Rohde, University of Washington, USA (KTH) 

 

Läs mer om forskarna och deras forskning 

 

FAKTA/Om programmet 
Programmet omfattar under åren 2014–2029 650 miljoner kronor för utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av utländska postdoktorer samt gästprofessorer till svenska institutioner. Programmet inkluderar dessutom ett stöd på 73 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut. 

 

 

Skribent

KAW