Skonsam och effektiv leverkirurgi med ny teknik

Bild 1 av 1
Operationssal
På bilden syns delar av den tekniska utrustningen i en operationssal. ​Foto med tillstånd av Navari Surgical och Sahlgrenska universitetssjukhuset.​

​En helt ny teknik för att förbättra och underlätta operationer av tumörer i levern. Det är resultatet av ett samarbete mellan Chalmersforskare och kirurger på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Via augmented reality, eller förstärkt verklighet, guidas kirurgerna i realtid under operationen.

Att operera cancertumörer i levern är svårt av flera olika skäl. Levern är ett organ med många blodkärl och levertumörer är vanligtvis inbäddade i vävnaden.
– Utmaningen är att lokalisera tumören och att ta ut den med lagom marginaler för att spara så mycket av levervävnaden som möjligt, den behöver patienten ha kvar, säger Mårten Falkenberg, kirurg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som varit med och utvecklat den nya tekniken.

Ökat behov av guidning

Idag finns två etablerade metoder för leverkirurgi. Den ena är öppen operation, där man öppnar bukhålan så att kirurgen kan titta in i buken, och även i viss mån känna med fingrarna var tumören finns. Den andra metoden är titthålskirurgi. En kamera förs in genom ett hål i bukväggen, kirurgens instrument genom ett annat, och kirurgen arbetar med hjälp av kamerabilder på en skärm.
– Vi gillar egentligen titthålskirurgi bättre eftersom det är mer skonsamt för patienten, men möjligheten att med fingrarna känna tumören försvinner, och då ökar behovet av guidning som kan visa var den är, säger Mårten Falkenberg.

Att navigera utifrån enbart kamerabilderna är svårt. Levern är ett homogent organ, den ser helt enkelt likadan ut från olika vinklar. Här kommer den nya tekniken in. Redan idag görs en 3D-skanning av levern inför operationen. Idén, som bland andra Torbjörn Lundh och Klas Modin, forskare vid institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers, har tagit fram, bygger på att förstärka de bilder som tas.

– Vi ska använda augmented reality, förstärkt verklighet, där vi utifrån den pre-operativa skanningen och nyutvecklade algoritmer tar fram en bild av hur tumören ser ut och var den ligger. Den bilden läggs över kamerabilden som kirurgerna ser under operationen, som en guide för hur de ska skära för att få ut tumören, säger Klas Modin.

Tar vara på befintlig information

En viktig skillnad mellan den här tekniken och andra är just att den utgår från redan befintlig information och teknisk utrustning. Bilder baserade på den skanning som görs inför det kirurgiska ingreppet visas alltså i realtid som ett lager ovanpå kamerabilderna under den pågående operationen. Efter att ha varit med vid en leveroperation på Sahlgrenska universitetssjukhuset, fick Klas Modin och Torbjörn Lundh flera lärdomar med sig när de skulle arbeta med sitt förslag. Något som gjorde starkt intryck var att det redan finns väldigt mycket teknisk utrustning i operationssalen, och stora mängder information delas konstant.

– Om man utgår från dagens operationer och målet är ”minimal invasive”, alltså titthålskirurgi, så vill vi bidra med en lösning som också är ”minimal invasive” när det gäller kirurgernas arbetsmiljö. Ett så litet ingrepp som möjligt är målet även där, säger Torbjörn Lundh.

Mer om forskningen

Forskningen bakom metoden inleddes 2016. Under 2021 grundades bolaget Navari Surgical i samarbete med företagsinkubatorn Chalmers Ventures. Syftet med företaget är att vidareutveckla tekniken och göra den tillgänglig på marknaden, så att den kan användas i vården.

För mer information kontakta

Torbjörn Lundh
  • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
Klas Modin
  • Biträdande professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper

Skribent

Anneli Andersson