Forskningsstipendium till Anders Södergren

Ett forskningsstipendium om 30 000 euro från Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delas ut till Anders Södergren, docent på avdelningen för Algebra och geometri. 

Porträtt av Anders Södergren

Anders Södergrens forskning fokuserar på problem i analytisk talteori och en stor del av hans arbete handlar om L-funktioner och fördelningen av deras nollställen. L-funktioner är en särskild slags genererande funktioner som är kopplade till olika matematiska objekt (till exempel talkroppar, kurvor och modulära former) och deras nollställen dyker upp i många intressanta problem.

På senare tid har Anders varit särskilt intresserad av L-funktioner kopplade till talkroppar. Arbetet har krävt utveckling av nya metoder i skärningen mellan analytisk talteori och aritmetisk statistik och har bland annat lett till nya resultat för räknefunktioner för kubiska talkroppar.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delar årligen ut stipendier till yngre finländska och svenska forskare för vetenskapligt avancerad forskning inom områdena matematik, fysik, kemi, astronomi och rymdvetenskap. Stipendiemottagarna utses i samarbete med Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige, och stipendiet delas ut i samband med Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid i Helsingfors den 29 april. 

Anders Södergren
  • Docent, Algebra och geometri, Matematiska vetenskaper

Skribent

Foto: Setta Aspström