"Medvetenheten har ökat – men vi kan inte slå oss till ro"

Bild 1 av 1
​Forskning visar att en jämnare könsbalans leder till ökad vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor. Foto: Pixabay​​​​​
​Forskning visar att en jämnare könsbalans leder till ökad vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor. Foto: Pixabay​​​​​

Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen globalt för att hylla kvinnors ekonomiska, politiska och sociala framsteg. Det är också en dag som riktar strålkastaren mot de förändringar som krävs för att vi ska uppnå en mer jämställd värld. Maria Abrahamsson och Maria Grahn, ledare för material- respektive energiområdet på Chalmers, två traditionellt mansdominerade områden i samhället, reflekterar över läget på Chalmers när det gäller jämställdhet.

Vilka förändringar ser ni när det gäller jämställdheten på Chalmers?​
– Det är bättre nu än när jag först kom till Chalmers, medvetenheten har ökat, men jag tycker fortfarande att det finns mycket kvar att göra, även om det har hänt mycket positivt på sistone som Genie och Chalmers ForskarAssistentrekryteringar, säger Maria Abrahamsson, ledare för Chalmers styrkeområde materialvetenskap och biträdande professor vid institutionen för Kemi och kemiteknik.

– Jag håller med Maria, att det har gjorts fina insatser de senaste åren och jag lyfter också gärna de medvetna rekryteringar som görs. Det har gett oss fantastiska forskare, med internationella nätverk som är oerhört viktiga för oss, säger Maria Grahn ledare för Chalmers styrkeområde Energi, docent och senior forskare vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.

– Dessutom så har fler externa rekryteringar gjort hela organisationen mer medveten om hur viktigt det är att vi är inkluderande, och river ojämställda strukturer eftersom de inte gynnar Chalmers, säger Maria Abrahamsson.

Forskarassistenter är den enda akademiska befattning på Chalmers där det nu finns en något högre andel kvinnor än män.

Tittar vi i backspegeln, 1917, för drygt hundra år sedan, tog Vera Sandberg sin examen på Chalmers och blev därmed Sveriges första ingenjör. Vid den tiden hade Chalmers cirka 500 studenter och Vera var den enda kvinnan. Två år senare fick kvinnor rösträtt i Sverige.

Först år 1984 fick Chalmers sin första kvinnliga professor i och med att Marianne Kärrholm erhöll en personlig professur i konsumentteknik. Trettiofem år senare, 2019, var 17 procent, 32 av 185 professorer, den högsta akademiska tjänsten på Chalmers, kvinnor. En bottennotering bland universiteten i Sverige.

Forskning visar att en jämnare könsbalans leder till ökad vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor. Så det här vill Chalmers förändra.

2019 lanserade Chalmers Genie, en av högskolans strategiska framtidssatsningar och den största ekonomiska satsningen på jämställdhet inom den akademiska världen. Genies stora mål är att skapa en jämställd arbetsmiljö på Chalmers samt att uppnå jämn könsbalans inom fakulteten. För att nå dit krävs både fokus på rekryteringar och ett grundligt arbete med kulturförändringar.

Vad är det viktigaste Chalmers kan göra för att höja excellens och inte förlora kompetens?
– Öka medvetenheten och kunskapsnivån hos chefer och ledare och säkra upp för jämställd utvärdering när det gäller befordran. En annan sak är att när vi på Chalmers är värdar och styr över seminarie- och konferensprogram så ska det vara jämställt bland föredragshållare och paneldeltagare, säger Maria Grahn.

– Fortsätta rekrytera som vi gör – med breda rekryteringar där vi verkligen fokuserar på meriter och kompetens. Det är så vi kan få riktigt bra kandidater. Vi måste också skapa förutsättningar för att behålla de vi rekryterar hit, det handlar både om att erbjuda en community som tex kan vara Chalmers styrkeområden, men också andra samverkansplattformar som centrumbildningar. Det gäller även att ge resurser i form av exempelvis labbutrustning. Och vi måste även skapa förutsättningar för att hjälpa eventuella medföljande att få ett jobb då vi rekryterar internationellt, säger Maria Abrahamsson och lägger till att detta givetvis kan vara ett problem för alla nyrekryterade, men hennes känsla är att det kan var ett väsentligt större problem för kvinnor, i alla fall inom de vetenskapsområden hon själv har insyn i.

– Vi måste ge kvinnor lika förutsättningar som män att meritera sig och fokusera på sin forskning utan att behöva ägna sig åt "akademiskt hushållsarbete" vilket fortfarande sker i högre grad för kvinnor än män. Vi bör verkligen fokusera på att vi alla måste dela mer på icke meriterande aktiviteter, eller fundera på om vi kan sluta göra dem, avslutar Maria Abrahamsson.

RELATERAT:
Idag, 8 mars, 2021, mellan 10.00 – 12.00 så är Genie arrangör för paneldialogen, Jämställdhet inom akademien. Medverkar gör representanter från flera universitet i Sverige och internationellt. Inledningstalar gör Chalmers rektor. 

Genie | Jämställdhet för excellens | Chalmers
Vera Sandberg Verapodden
Marianne Kärrholm
Kvinnornas universitetshistoria
Lärosätena når inte jämställdhetsmål för professorer​​

Maria Abrahamsson
  • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik
Maria Grahn
  • Docent, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper

Skribent

Ann-Christine Nordin