Med fokus på framtidens logistiklösningar

Hur kan branschen bli bättre förberedd för "nästa halvledarkris"? Och hur kan alla nya, smarta automationslösningar genomföras på ett smidigare sätt? Det är två av de områden som forskarna på logistikcentrumet Northern LEAD hoppas få diskutera på årets stora branschmässa Logistik & Transport.

Snart är det dags för Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg, där framtidens logistik- och transportlösningar står i fokus. Northern LEAD har en självklar plats i en av montrarna, och kommer även delta i konferensprogrammet.

– Det är den tyngsta mässan i Norden med ett brett fokus på logistik- och transport, och vi vill självklart visa hur vi bidrar till utvecklingen på området. Mässan skapar möjligheter att knyta kontakter med våra framtida industripartners och är dessutom en väldigt kul mötesplats – alla är ju där! säger Mats Johansson, professor emeritus på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

Northern LEAD har en viktig roll att spela i utvecklingen av transport- och logistikområdet, framhåller Mats Johansson, som i många år forskat om logistik och supply chain management.

– Vårt huvudansvar är att generalisera kunskap. Vi tar med kunskap och insikter från olika fallstudier och forskningsprojekt, och ser till att detta kan användas och göra nytta i ett bredare perspektiv.

Bättre förberedelse för logistikstörningar krävs

Han ser flera brännande frågor inom området just nu. Så kallad resiliens, förmåga att hantera störningar av olika slag, har seglat upp högt på agendan.

– Efter allt som hänt med covid, grundstötningar i Suezkanalen, halvledarkris… Det pratas knappt om något annat än resiliens – och här finns fortfarande mycket att göra. Framför allt när det gäller att vara förberedd innan en störning inträffar. Vi kan inte veta säkert vilken ”nästa halvledarkris” är, men vi kan planera för olika, liknande scenarion och se till att ha strategier och förberedda handlingsmönster på hyllan, säger han.

Han uppfattar att många företag är bättre på att satsa och skala upp, än att möta nedgångar.

– Ofta finns formaliserade processer för att göra investeringar. Men det är minst lika viktigt att veta hur man drar ner, utan att förstöra verksamheten, säger han.

Northern LEAD leder flera projekt kopplade till resiliens. Ett av dem är projektet RESPIRE som vill överföra kunskap mellan hjälporganisationer och industrin om krisförberedelser och hantering av oväntade händelser som påverkar produktionen.

– Hjälporganisationer är duktiga på att vara förberedda på olika katastrofer, och det finns många lärdomar att dra av deras tankar, modeller och arbetssätt, säger han.

Automation påverkar hela systemet

Automation är också ett ständigt aktuellt område. För även om automationen inom produktionen har pågått i decennier, är implementeringen av de nya systemen och teknikerna fortfarande en rejäl utmaning. Något som Northern LEAD bland annat granskar i projektet FAKTA.

– Den stora utmaningen ligger i att många logistiksystem har tentakler åt så många håll. När nya automationslösningar ska implementeras påverkas hela systemet: arbetssätt, underhåll, produktionsplanering. Då gäller det att anpassa systemen till varandra, och det går inte alltid lätt och smidigt, säger han.

Forskning för att minska fossilberoendet

Att minska fossilberoendet inom transport- och logistikområdet är en annan viktig fråga. Här arbetar Northern LEAD med en mängd projekt, exempelvis inom elektrifiering och cirkularitet för komponenter och material i fordonen, energilagring och effektivisering genom bra transportinköp.

– Fossilfrihet har varit en utmaning länge, och på transportsidan accentueras den nu även av reduktionsplikten. Det behövs rejäla minskningar av koldioxidutsläppen, och det kräver många nya vägar och lösningar, säger Mats Johansson.

Mer regionaliserade i försörjningskedjor

Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, medverkar i mässans panelsamtal ”Framtidens försörjningsstrategier.” Han tror vi kommer få se mer buffring av material i försörjningskedjornas olika steg, men också en regionalisering.

– Det pratas mycket om att regionalisera och i alla fall se till att ha en alternativ leverantör inom samma kontinent eller i ”vänligt sinnade länder”. Världen, och inte minst Sverige, har ju dragit ofantlig nytta av globaliseringen så vi får hoppas att den inte rullas tillbaka alltför långt, säger han.

Northern LEAD på Logistik & Transport

  • Logistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens för logistik- och transportlösningar, och anordnas 8 - 9 november på Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema är hållbar omställning.
  • Northern LEAD finns i monter C04:06
  • Läs mer om Northern LEAD och pågående projekt

Skribent

Ulrika Ernström