Europeiskt samarbete ska förverkliga kvantdator i molnet

Bild 1 av 1
Innanmätet av chalmersforskarnas kryostat  ​​Photo: Johan Bodell
Innanmätet av chalmersforskarnas kryostat ​​Photo: Johan Bodell

​Tio europeiska partners från akademin och industrin går nu samman för att på bara tre år bygga en högpresterande kvantdator och göra den tillgänglig i molnet. Projektet Open Super Q ingår i EU:s nya flaggskeppsinitiativ inom kvantteknologi. Chalmers bidrar med djuplodande expertis kring kvantdatorns grundläggande byggstenar.

Världen tar för närvarande de första stegen in i en andra kvantrevolution, i vilken kvantteknologi kommer att spela en avgörande roll i ny, avancerad teknik.

För att stärka Europas position inom detta heta fält har EU just lanserat sin största forskningssatsning någonsin: en flaggskeppssatsning inom kvantteknologi med en budget på tio miljarder kronor. Projektet Open Super Q (kort för engelskans An Open Superconducting Quantum Computer) – ett av 20 beviljade projekt – ska bygga en stor europeisk kvantdator och göra den tillgängligt även för e​xterna användare. Om forskarna får kvantdatorns hundra kvantbitar att samarbeta väl kommer den att kunna lösa problem som ligger långt utom räckhåll för dagens bästa superdatorer.

Världen tar för närvarande de första stegen in i en andra kvantrevolution, i vilken kvantteknologi kommer att spela en avgörande roll i ny, avancerad teknik.

För att stärka Europas position inom detta heta fält har EU just lanserat sin största forskningssatsning någonsin: en flaggskeppssatsning inom kvantteknologi med en budget på tio miljarder kronor. Projektet Open Super Q (kort för engelskans An Open Superconducting Quantum Computer) – ett av 20 beviljade projekt – ska bygga en stor europeisk kvantdator och göra den tillgängligt även för e​xterna användare. Om forskarna får kvantdatorns hundra kvantbitar att samarbeta väl kommer den att kunna lösa problem som ligger långt utom räckhåll för dagens bästa superdatorer.

Chalmers bidrar till projektet både experimentellt och teoretiskt. Den största uppgiften är att bygga och tillhandahålla de supraledande kretsar som utgör basen i kvantdatorn – kvantbitarna. Chalmers har under många år bidragit till kunskapsuppbyggnaden kring supraledande kvantbitar och koordinerat alla tidigare EU-projekt genom professor Göran Wendin. Härifrån leds även den stora svenska satsning för att bygga en kvantdator inom Wallenbergcentret för kvantteknologi.​

Till skillnad mot den tioåriga horisonten för det svenska kvantdatorprojektet har EU-projektet målet att nå hundra kvantbitar på bara tre år. Uppbyggnaden och utbytet av kunskap inom det europeiska samarbetet kommer att spilla över på det svenska kvantdatorbygget – det blir en kickstart för att komma längre och göra svårare grejer än vad chalmersforskarna ursprungligen räknat med.

– Genom samarbetet hjälper vi varandra att komma över tröskeln till att få igång ett kvantdatorsystem där vi kan börja köra intressanta algoritmer, säger Jonas Bylander.

Open Super Q-datorn designas för att kunna lösa alla möjliga typer av problem, men projektet kommer särskilt att satsa på att demonstrera tillämpningar inom kvantkemi, optimering och maskinlärning – områden som dras med problem som en kvantdator borde vara särskilt lämpad att lösa.

>> Mer om Open Super Q
Open Super Q finansieras via EU:s nuvarande ramprogram för forskning, Horizon 2020, och kommer i ett första skede att löpa under tre år. Projektpartners är Universität des Saarlandes, Eurice och Forschungszentrum Jülich i Tyskland; Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea i Spanien; Chalmers tekniska högskola och Low Noise Factory i Sverige; ETH Zürich och Zürich Instruments i Schweiz samt Teknologian Tutkimuskeskus VTT och BlueFors Cryogenics i Finland.
Läs vidare på webbplatsen för Open Super Q​

>> Om kvantflaggskeppet
Kvantflaggskeppet lanserades 2018 som ett av EU:s största och mest ambitiösa forskningsinitiativ. Med en budget på 1 miljard euro över 10 år samlar flaggskeppet forskningsinstitut, akademi, industri, företag och beslutsfattare i ett gemensamt samarbetsinitiativ i en aldrig tidigare skådad skala. Huvudsyftet med flaggskeppet är att befästa och utöka Europas vetenskapliga ledarskap och excellens inom detta forskningsområde, samt att överföra kvantfysikforskning från laboratoriet till marknaden genom kommersiella tillämpningar och omvälvande teknik. I flaggskeppets första fas på tio år har tjugo projekt beviljats finansiering, där Open Super Q är ett av dem.
Läs mer på webbsidan Quantum Flagship​​

Jonas Bylander
  • Biträdande professor, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap