Ny storsatsning på marin forskning

Bild 1 av 1
Erik ytreberg och kristineberg
Chalmersforskaren Erik Ytreberg gläds åt nyheten om de nya investeringarna i i Kristineberg Center för marin forskning och innovation. ​​ ​ Foto: Eduardo Infantes

​Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE har gått samman för att att satsa på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under namnet Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Målet med den nya överenskommelsen är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer.

– Kristineberg är en viktig infrastruktur för Chalmers. Tillsammans med våra samarbetspartners säkerställer vi att Kristineberg center fortsätter vara en ledande infrastruktur för forskning kopplad till den globala utmaningen med hållbara hav och kuster. Chalmers forskning kan göra stor skillnad och nytta genom teknikutveckling inom marina tillämpningsområden, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

På Kristineberg bedrivs redan många olika typer av projekt inom en rad marina områden. Några av dem innefattar att utveckla nya material och livsmedel från havet. Andra berör klimatets påverkan på det marina livet och omfattar både undervattensrobotar och digital teknik.

Stärkta resurser för marin forskning och innovation

Genom den nya överenskommelsen kommer parterna att tillsammans utveckla forsknings- och innovationsmiljön utifrån behoven i samhället och i samklang med andra miljöer.
Kristineberg Center ska erbjuda forskningsinfrastruktur, test- och demonstrationsanläggningar och laboratorier samt möjligheter för möten, utbildning och arbetsplatser. Centret blir en öppen och inkluderande marin forsknings- och innovationsmiljö för akademi, utbildningar, företag, myndigheter, organisationer och individer. Tanken är att den ömsesidiga påverkan föder idéer, ny kunskap och nya samarbeten.

Erik Ytreberg är senior forskare vid Maritim Miljövetenskap på institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper. Under åren har hans och hans forskarkollegors engagemang på Kristinebergs center främst handlat om att studera vilka effekter båtbottenfärger och så kallat skrubbervatten, det vill säga vatten från tvättning av fartygsavgaser, har på den marina miljön. För Erik är nyheten om den ökade satsningen på centret mycket glädjande.

– Kristineberg och dess infrastruktur har varit central för vår verksamhet och möjliggjort unika långtidsstudier om till exempel antifoulingfärgers effektivitet och miljöpåverkan samt ekotoxikologiska studier om skrubbervattens effekter på havsmiljön. Den nya överenskommelsen är viktig för vår verksamhet och kommer underlätta för fortsatta forskningsprojekt och samarbeten, säger Erik Ytreberg.

Institutionen för biologi och bioteknik bedriver också forskning kopplad till Kristineberg.
– Kristineberg Center för marin forskning och innovation är en oerhört viktig nod för vår marina forskning på avdelningen för livsmedelsvetenskap, vilken syftar till att maximera värdet på olika underutnyttjade marina biomassor. Kristineberg kan dels bli en del av en kommande testbädd för uppskalning av olika bioprocesser, men även nätverket i sig är mycket viktigt för vår verksamhet”, säger professor Ingrid Undeland.

Ska bli ledande i Europa

Överenskommelsen mellan parterna är på fem år och Göteborgs universitet kommer att vara värd för Kristineberg Center. Centret organiseras som en nationell forskningsinfrastruktur där flera parter samverkar kring styrning och planering – något som även möjliggör för fler offentliga aktörers engagemang.

– Jag har stora förhoppningar. Målet är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer, säger Eva Wiberg, rektor Göteborgs Universitet.

Centret ska även bidra till att stärka utvecklingen av en hållbar blå ekonomi samt öka svensk attraktions- och konkurrenskraft.

Kontakt:
Bo Norrman, Innovationsrådgivare på Chalmers Innovationskontor, +46 70 3710949 bo.norrman@chalmers.se

Om Kristineberg
Kristineberg ligger i Fiskebäckskil i Lysekils ko​mmun och är en av världens äldsta marina forskningsstationer som grundades år 1877 under namnet Kristinebergs zoologiska hafsstation på initiativ av Sven Lovén. Tidigare drevs stationen av Kungl. Vetenskapsakademien och har de senaste tio åren ingått i Göteborgs universitets marina infrastruktur. Stationen har sedan start utgjort ett internationellt nav för marin forskning.

Bo Norrman
  • Rådgivare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd
Erik Ytreberg
  • Senior forskare, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper

Skribent

Lovisa Håkansson och Karin Wik